Ceny wybranych nośników energii

Przedstawimy zestawienie ceny wybranych nośników energii w latach 2000-2015. Zestawienie zostało opracowane przez Agencję Rynku Energetycznego.

Rys. 1. Ceny wybranych nośników energii dla gospodarstw domowych w zł/GJ

Ceny wybranych nośników energii dla gospodarstw domowych

Rys. 2. Ceny wybranych nośników energii dla przemysłu w zł/GJ

Ceny wybranych nośników energii dla przemysłu

Źródło: Agencja Rynku Energii

Razem zadbajmy o czyste powietrze w Wieluniu!

Tylko do 15 marca br. w Urzędzie Miasta w Wieluniu zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje dotyczące wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne, z dofinansowaniem, w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Myślisz o zmianie ogrzewania z dofinansowaniem i jesteś mieszkańcem Wielunia? Postaw na gaz ziemny i dodatkowo zyskaj niższą opłatę za przyłączenie do sieci gazowej - sprawdź szczegóły>>

 

Program ograniczania niskiej emisji w Wieluniu