Ceny wybranych nośników energii

Przedstawimy zestawienie ceny wybranych nośników energii w latach 2000-2016. Zestawienie zostało opracowane przez Agencję Rynku Energetycznego.

Rys. 1. Ceny wybranych nośników energii dla gospodarstw domowych w zł/GJ

Ceny wybranych nośników energii dla gospodarstw domowych

Rys. 2. Ceny wybranych nośników energii dla przemysłu w zł/GJ

Ceny wybranych nośników energii dla przemysłu

Źródło: Agencja Rynku Energii