Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej dla firm - EWE.pl

 • przyłączenie do sieci gazowej EWE o mocy do 110 kWh/h
 • przyłączenie do sieci gazowej EWE o mocy powyżej 110 kWh/h
 • profesjonalna obsługa

W przypadku firm i instytucji gaz ziemny może być wykorzystywany w celach grzewczych lub/i produkcyjnych. Aby firmy i instytucje mogły pobierać paliwo gazowe, niezbędne jest przyłączenie obiektu do sieci gazowej.

Do zadań realizowanych przez EWE należy zaprojektowanie i wykonanie instalacji zewnętrznej, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Realizacja całości prac związanych z przyłączeniem nieruchomości trwa minimum 4 miesiące.
Podpisanie umowy do 30 czerwca danego roku gwarantuje uruchomienie instalacji gazowej u Państwa jeszcze w tym samym roku kalendarzowym.
W przeciwnym razie przyłączenie do sieci gazowej możliwe będzie najwcześniej wiosną roku następującego po podpisaniu umowy.

 1. Cena

  Podane poniżej ceny opłat za przyłączenie do sieci gazowej obowiązują od dnia 22.07.2017 r.

  Koszt przyłączenia do sieci gazowej uzależniony jest od długości wybudowanego przyłącza, a także jego mocy:

  Moc przyłączeniowa

  Opłata ryczałtowa
  za przyłącze do 15 m

  Stawka opłaty
  za każdy metr
  powyżej 15 m

  b
  [m³/h]
  OR
  [zł]
  SP
  [zł/m]
  b ≤ 101.445,0075,00
  10 < b ≤ 161.445,00+48,33 x (b-10)75,00
  16 < b ≤ 251.735,00+58,89 x (b-16)75,00
  25 < b ≤ 402.265,00+43,33 x (b-25)84,10
  40 < b ≤ 652.915,00+15,60 x (b-40)84,10
  65 < b3.305,00+22,57 x (b-65)84,10

  Do stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

  Wszystkie ceny są zgodne z „Taryfą dla Paliw Gazowych” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE i opublikowaną w dniu 26.06.2017 r. nr DRG.DRG-2.4212.86.2016.IRŚ.

  W cenę wliczone są następujące usługi:

  • projekt przyłącza,
  • szafka gazowa,
  • koszty elementów składowych przyłącza (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i  gazomierz),
  • robocizna.

  Wypełnij wniosek on-line!
  Wniosek dla małych firm (moc godzinowa przyłącza do 110 kWh/h)>>
  Wniosek dla dużych firm (moc godzinowa przyłącza powyżej 110 kWh/h)>>

 2. Etapy budowy przyłącza gazowego

  Cały proces przyłączenia do sieci gazowej obejmuje 5 etapów:

  Etap 1: Złożenie wniosku>>
  Etap 2: Podpisanie umowy i wpłata zaliczki>>
  Etap 3: Projektowanie instalacji wewnętrznej i przyłącza>>
  Etap 4: Przyłączenie nieruchomości i montaż instalacji wewnętrznej>>
  Etap 5: Uruchomienie instalacji>>

  Zanim zaczniesz realizować plan przyłączenia firmy do sieci gazowej EWE zbierz następujące dokumenty:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości (kopia) – akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością.
  2. Mapa poglądowa z zaznaczoną działką, na której znajduje się obiekt który ma zostać przyłączony do sieci gazowej EWE.

  Pamiętaj! Na każdym etapie inwestycji Doradcy EWE służą pomocą, przejmują na siebie wiele obowiązków, dopilnowują formalności i koordynują terminy. Dzięki temu, cały proces przyłączenia do sieci gazowej EWE przebiega sprawnie i bezproblemowo.

 3. EWE gwarancją bezpiecznych i pewnych dostaw gazu!

  Przez 19 lat działalności EWE wybudowała i eksploatuje w najwyższym standardzie 1659 km sieci gazowych. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w tym zakresie, możemy oferować klientom bezpieczne i pewne dostawy paliwa gazowego.

  Kluczowym kryterium bezpieczeństwa dostaw i stabilności pracy gazociągów jest brak przerw w dostawach błękitnego paliwa.

  Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki na skutek przerw w dostawach gazu (liczonych w minutach i będących wynikiem nieplanowanych przestojów w pracy sieci gazowej np. awarii), ucierpiało w roku 2016 ponad 62 tys. klientów, odbierających gaz z polskiego systemu gazociągów przesyłowych bądź dystrybucyjnych. Przerwa w dostawie gazu wyniosła na klienta średnio 357 minut.

  Na sieciach EWE energia przerwa w roku 2016 wyniosła około 102 minuty na klienta. Liczby te pokazują, jak EWE dokłada staranności przy budowie i eksploatacji gazociągów, aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność dostaw gazu ziemnego Klientom.

  Niezawodność sieci przesyłowych 2016. Dane URE