Struktura paliwowa

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

 1. Struktura paliw

  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o. w roku 2015:

  Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
  1.Odnawialne źródła energii w tym:0%


  biomasa
  geotermia
  energetyka wiatrowa
  energia słoneczna
  duża energetyka wodna
  mała energetyka wodna
  2Węgiel kamienny89,03%
  3Węgiel brunatny0%
  4Gaz ziemny0%
  5Energetyka jądrowa0%
  6Inne: biomasa10,97%
  RAZEM100,00%

  Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

  Struktura paliw - EWE energia

   

 2. Wpływ wytwarzanej energii na środowisko

  Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji za poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej przez EWE energia sp. z o.o. od Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. w 2015 r.

   

  Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

  Odpady
  radioaktywne

  [Mg/MWh]
  1Węgiel kamienny3,63030,01810,00720,0040-
  2Biomasa0,44720,0022

  0,0009

  0,0005-
  RAZEM4,07750,02030,00810,0045-