Struktura paliwowa

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2016 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

 1. Struktura paliw

  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o. w roku 2016:

  Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
  1.Odnawialne źródła energii w tym:


  biomasa7,09%
  geotermia0%
  energetyka wiatrowa0%
  energia słoneczna0%
  duża energetyka wodna0%
  mała energetyka wodna0%
  2Węgiel kamienny92,91%
  3Węgiel brunatny0%
  4Gaz ziemny0%
  5Energetyka jądrowa0%
  6Inne0%
  RAZEM100,00%

  Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

  Struktura paliw - EWE energia

   

 2. Wpływ wytwarzanej energii na środowisko

  Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji za poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej przez EWE energia sp. z o.o. od Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. w 2016 r.

   

  Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

  Odpady
  radioaktywne

  [Mg/MWh]
  1Węgiel kamienny2,92040,01540,00680,0035-
  2Biomasa0,22270,0012

  0,0005

  0,0003-
  RAZEM3,14310,01660,00730,0038-