10 trendów w energetyce na 2024 r., które warto mieć na radarze

EWE

Branża energetyczna wciąż ewoluuje, reagując na globalne wyzwania i innowacje technologiczne. W 2024 roku kilka kluczowych trendów będzie kształtować branżę, wprowadzając nowe możliwości i wyzwania. W tym artykule omówimy dziesięć najważniejszych kierunków w energetyce, które warto obserwować.

Trendy w branży energetycznej na 2024 r.

Rok 2024 przynosi ze sobą nowe kierunki rozwoju i innowacje w energetyce. Od zrównoważonej produkcji po cyfrową i zieloną transformację. Niektóre z nich mają potencjał, by radykalnie zmienić sposób, w jaki produkujemy, dystrybuujemy i konsumujemy energię.

1. Zrównoważona produkcja energii

Odnawialne źródła energii, w szczególności energia słoneczna i wiatrowa, stają się coraz bardziej efektywne i dostępne. Inwestycje w obszarze tych technologii ciągle rosną, co przyczynia się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Coraz lepsze baterie do magazynowania energii oraz innowacje w turbinach wiatrowych umożliwiają wydajniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

Dużą szansą na rozwój w tym obszarze będą środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które w 46,6% łącznego budżetu mają zostać przeznaczone na cele klimatyczne, czyli zieloną transformację naszej energetyki.

2. Efektywność energetyczna w firmach

W dobie wysokich cen prądu i gazu dużą popularnością cieszą się audyty energetyczne, pozwalające oszacować potencjalne oszczędności na rachunkach za energię w firmie. We wnioskach poaudytowych wymienione są także działania poprawiające efektywność energetyczną, ale wymagające środków finansowych. Inwestycje mogą wymagać znaczących kosztów, ale przedsiębiorca nie zostaje z tym sam. Z pomocą przychodzą rządowe i unijne dotacje. Obecnie na rynku dostępne są dwa programy dofinansowań dla właścicieli firm, które z sukcesem realizujemy dla naszych klientów:

  • Kredyt ekologiczny – wsparcie w pozyskaniu Kredytu ekologicznego i dofinansowania do 70%
  • FEnIKS – wsparcie efektywności energetycznej i zielonej transformacji przedsiębiorstw

3. Magazynowanie energii

W ostatnim dwóch latach temat magazynowania energii pojawiał się bardzo często. Mocnym impulsem była tutaj kwestia bezpieczeństwa dostaw energii, po inwazji Rosjan na Ukrainę. Zjawisko to będzie kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ rozwój technologii magazynowania energii jest także kluczowy dla stabilizacji sieci i integracji odnawialnych źródeł energii, szczególnie w warunkach zmiennego wytwarzania. Tym samym coraz większą popularnością cieszą się instalacje hybrydowe – łączące w jeden system panele fotowoltaiczne i/lub turbiny wiatrowe z magazynem energii. Zwłaszcza że na rynku dostępne są programy dofinansowań dla takich instalacji.

Z pojęciem magazynowania energii związany jest postęp w technologiach akumulatorów. Przede wszystkim rozwój baterii litowo-jonowych oraz nowe rozwiązania, tj. akumulatory sodowo-siarkowe, otwierają nowe możliwości dla magazynowania energii.

4. Elektromobilność jako standard

Elektromobilność zyskuje na znaczeniu, a kluczową rolę odgrywa tutaj rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów. Rozwój stacji ładowania, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, to istotny element dalszej popularyzacji pojazdów elektrycznych. Na koniec sierpnia 2023 r. po polskich drogach jeździło blisko 90 tys. samochodów z napędem elektrycznym [1]. Na taki wynik na pewno niemały wpływ ma system dopłat dla samochodów osobowych i dostawczych.

Masowe przyjęcie elektryków stawia nowe wyzwania dla sieci energetycznych, które muszą być przystosowane do zwiększonego popytu na energię oraz do zarządzania niestandardowymi cyklami ładowania. Wato tutaj dodać, że dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, również dostępne są programy dofinansowań.

5. Paliwo gazowe jako część przejściowej strategii energetycznej

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju technologie gazowe, w tym te wykorzystujące skroplony gaz ziemny (LNG) oraz gaz syntetyczny, mogą pełnić funkcję paliwa przejściowego. Umożliwiają redukcję emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnego węgla, stanowiąc etap na drodze do pełnej, zielonej transformacji energetycznej. Paliwa gazowe, w tym nowoczesne technologie wykorzystujące wodór i biogaz, stają się ważnym elementem strategii energetycznych na całym świecie.

Wodór produkowany w procesach niskoemisyjnych, tj. elektroliza zasilana energią odnawialną, uznawany jest za jedno z najbardziej obiecujących paliw przyszłości. Może znaleźć zastosowanie zarówno w transporcie, przemyśle, jak i w sektorze energetycznym, oferując czystą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Biogazownie, wykorzystujące proces fermentacji materiałów organicznych do produkcji biogazu, przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Biogaz może być wykorzystywany do produkcji ciepła, energii elektrycznej oraz jako paliwo dla pojazdów, wspierając lokalne gospodarki i redukując emisję gazów cieplarnianych.

Powyższe rozwiązania gazowe nie tylko przyczyniają się do transformacji sektora energetycznego, ale także oferują nowe możliwości w zakresie magazynowania energii i stabilizacji sieci energetycznych. Ich rozwój i integracja z istniejącymi systemami energetycznymi będzie kluczowym elementem strategii energetycznych na nadchodzące lata.

6. Inteligentne sieci energetyczne

Cyfryzacja sieci energetycznych pozwala na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizowanie dostaw. Automatyzacja przyczynia się do zwiększenia efektywności i niezawodności sieci.

Inteligentne sieci umożliwiają sprzedawcy bardziej elastyczne zarządzanie popytem i podażą energii, co jest kluczowe w kontekście zwiększonego udziału nieregularnych źródeł odnawialnych. Z kolei dla odbiorcy inteligentna sieć oznacza aktywne zarządzanie własnym zapotrzebowaniem i zużyciem energii, co jest możliwe m.in. dzięki licznikom zdalnego odczytu.

7. Mikrosieci i lokalne systemy energetyczne

Mikrosieci pozwalają tworzyć lokalne, autonomiczne systemy energetyczne, które mogą działać niezależnie od głównej sieci, zwiększając niezawodność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne.

Rozwój mikrosieci może również wspierać integrację odnawialnych źródeł energii i lokalnych inicjatyw energetycznych, promując zrównoważony rozwój i decentralizację produkcji energii.

8. Sztuczna inteligencja w energetyce

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w energetyce, od automatyzacji procesów po inteligentne analizy, które pomagają w przewidywaniu trendów rynkowych i zachowań konsumentów.

Cyfrowa transformacja w branży energetycznej otwiera drzwi do wykorzystania Big Data i zaawansowanej analizy danych. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie operacji, przewidywanie zapotrzebowania na energię oraz lepsze zarządzanie zasobami.

9. Bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw

W miarę jak sieci energetyczne stają się coraz bardziej cyfryzowane, wzrasta też ryzyko cyberataków. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i protokoły są kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej.

Niezawodność i stałość dostaw energii są kluczowe dla stabilności gospodarczej i społecznej. Trendy w energetyce w 2024 r. skupiają się na zwiększaniu odporności sieci i dywersyfikacji źródeł energii.

10. Regulacje i polityka energetyczna

Regulacje rządowe i polityka energetyczna odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu trendów branży. Zmiany w prawie mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i innowacji technologicznych. Zielona transformacja w biznesie jest trendem, który w kolejnych latach będzie się nasilać. Co to oznacza? Wzrost przedsiębiorstwa ma być realizowany przy zachowaniu równowagi ekologicznej. Firma ma zaspokajać potrzeby tak, aby nie szkodzić środowisku. O tym jak skutecznie wdrożyć strategię ESG w swojej firmie pisaliśmy na blogu:

Polityka energetyczna wpływa na rynki energetyczne, wprowadzając nowe wytyczne dotyczące emisji, cen energii oraz wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Mimo postępu w zrównoważonej produkcji energii branża wciąż stoi przed wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i wpływ na różnorodność biologiczną.

Trendy w energetyce w 2024 roku odzwierciedlają dynamiczny rozwój branży i jej adaptację do zmieniającego się świata. Od zrównoważonej produkcji po innowacje technologiczne, te trendy nie tylko kształtują branżę energetyczną, ale również mają głęboki wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Nasi eksperci na bieżąco śledzą nowe kierunki rozwoju branży energetycznej i w ramach audytów przekuwają swoją wiedzę w realne oszczędności dla firm. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz doradztwa energetycznego na wysokim poziomie to zostaw wiadomość naszym specjalistom.

Czytaj także:[1] źródło: energetyka24.com – art. Najnowsze dane. Wiemy, ile jest samochodów elektrycznych w Polsce