2w1, czyli gaz i prąd od jednego sprzedawcy

Firma EWE w ciągu 15 lat działalności wypracowała sobie solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii –   głównie gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Rozmowa z Dariuszem Brzozowskim - prezesem EWE energia sp. z o.o.

W ubiegłym roku firma EWE obchodziła 15-lecie swojej działalności. Jak podsumowałby Pan ten okres?

Był to przede wszystkim okres intensywnej pracy. Przed piętnastu laty stawialiśmy pierwsze kroki jako prywatny inwestor na rynku gazu zdominowanym przez monopol państwa. Kamienie milowe naszej aktywności to rozpoczęcie dostaw gazu do klientów jesienią 1999 roku oraz wybudowanie i oddanie do eksploatacji gazociągu, zaopatrującego odbiorców w obszarze województwa lubuskiego gazem z Niemiec. Następnie inwestycje w inne obszary, m.in. w województwie łódzkim. Równolegle toczyły się zmiany na rynku, którego wszyscy się uczyliśmy. Muszę powiedzieć, że uczymy się go nadal. Osiągnęliśmy pewien etap rozwoju, z którego możemy być dumni. Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej. Mamy jednak pełną świadomość tego jak wiele jeszcze przed nami. Muszę przyznać, że przyszło nam żyć w ciekawych czasach również jeśli chodzi o rozwój rynku energii. Należy się cieszyć, że jest jeszcze dużo do zrobienia i my też możemy mieć w tym swój udział.

Jaki jest zasięg działalności EWE?

Nasza firma oferuje gaz ziemny oraz energię elektryczną klientom na terenie całego kraju. W obszarze województwa łódzkiego oraz lubuskiego, lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Posiadamy również własne sieci gazowe, za pomocą których świadczymy usługi dystrybucji, i do których podłączamy zainteresowanych odbiorców.

Kim są klienci firmy?

Sprzedajemy gaz ziemny i energię elektryczną szerokiemu spektrum odbiorców. Nasi klienci to zarówno gospodarstwa domowe -ale tylko w zakresie gazu ziemnego - duże firmy produkcyjne, usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej, zarówno w zakresie gazu jak i energii elektrycznej.

Wiele osób, które zdecydowały się na podłączenie do sieci gazowej, wcześniej korzystało z innych źródeł ciepła, np. węgla. Czy są zadowoleni z podjętej decyzji?

Gaz ziemny to wygoda, ekologia oszczędność czasu, a co za tym idzie także pieniędzy. Wielu z naszych klientów deklaruje duże zadowolenie z powodu zmiany nośnika energii na gaz. Przejawia się to m.in. tym, iż polecają oni nasze usługi swoim znajomym. To dla nas bardzo ważne, bo potwierdza dobrą jakość naszych usług.

Firma EWE otrzymała dofinasowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Gazyfikacja powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego”. Na jakim etapie jest budowa sieci gazociągu?

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Pozostały do wybudowania końcowe odcinki sieci. Łącznie ok. 1,5 km. Równolegle budujemy przyłącza gazowe do wszystkich zainteresowanych odbiorem gazu. Chciałbym przypomnieć, że mieszkańcy z powiatu wieluńskiego już od końca roku 2011 mogą korzystać z gazu ziemnego, a od 2012 – także mieszkańcy powiatu pajęczańskiego.

Kiedy zostanie zrealizowana inwestycja?

Rozbudowa sieci w ramach projektu będzie zakończona do 30 czerwca 2015 roku. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zakończymy prace inwestycyjne. Jeżeli tylko będzie zainteresowanie odbiorem gazu przez klientów, to powstaną przyłącza gazowe i będą prowadzone rozbudowy sieci rozdzielczych. Muszą one oczywiście być możliwe technicznie i posiadać uzasadnienie ekonomiczne.

Wartość projektu została oszacowana na blisko 80 ml n zł. Jaka jest przewidywana liczba odbiorców? Czy ta inwestycja się zwróci?

Inwestycje infrastrukturalne, jakimi są inwestycje w sieci gazowe, to inwestycje z długim okresem zwrotu liczonym na 20–25 lat. Działamy na rynku regulowanym i stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego określana jest przez Prezesa URE. Z drugiej strony powstająca infrastruktura ma służyć bez konieczności reinwestycji przynajmniej przez 50 lat. Oczywiście czynnikiem determinującym powodzenie inwestycji jest ilość korzystających z niej klientów. Jesteśmy przekonani, że nośnik energii jakim jest gaz ziemny ma przed sobą przyszłość w naszym kraju. Korzystać będzie z niego coraz więcej odbiorców zarówno prywatnych, instytucjonalnych, jak i  przemysłowych. W kraju rozbudowuje się sieci przesyłowe, połączenia transgraniczne z krajami sąsiednimi UE, niebawem zostanie oddany do użytku terminal LNG. Zagwarantowane bezpieczeństwo dostaw i atuty gazu ziemnego, jako paliwa dają podstawę do przekonania o wzroście zapotrzebowania na gaz. Nasze gazociągi zapewnią jego bezpieczny transport, a klienci będą mogli korzystać z wygodnego, ekologicznego i oszczędnego źródła energii.

EWE to nie tylko dostawa gazu ziemnego. Jaki jest pełen zakres usług firmy?

Tak jak już wspomniałem, dla klientów biznesowych i instytucjonalnych posiadamy w ofercie również energię elektryczną. Nasi klienci mogą ponadto liczyć na pomoc w optymalizowaniu kosztów zużywanej energii - w tym zakresie oferujemy cały pakiet produktów związanych z doradztwem energetycznym. Wychodzimy również na rynek z ofertą contractingu w ciepłownictwie. Oferujemy zainteresowanym projektowanie, budowę i finansowanie obiektów ciepłowniczych. Odbiorca ciepła spłaca inwestycję w cenie odbieranego ciepła.
Klienci indywidualni , poza ofertą na gaz ziemny, mogą skorzystać z badania kamerą termowizyjną,a już w niedługiej przyszłości również z oferty na prąd.

Firma systematycznie się rozwija, czy ma Pan już plany na przyszłość?

Przed rynkiem energii w naszym kraju stoją ciągłe wyzwania. O ile rynek energii elektrycznej wykazuje już pewien określony stopień liberalizacji, to rynek gazu w tym obszarze raczkuje. Chcemy być obecni na obu tych rynkach. Od ubiegłego roku oferujemy produkty klientom na terenie całego kraju, zarówno w zakresie prądu jak i gazu. Mamy świadomość, jak wielka praca przed nami i ile jeszcze musi się zmienić w obszarze prawa i regulacji, aby mówić o liberalnym, otwartym rynku. Pracujemy jednak nad tym i chcemy rozwijać się na tym rynku i wraz z rynkiem. Nie zapominamy również o obszarach dotychczasowej aktywności. Stąd też szeroka oferta usług i doradztwa energetycznego. Jesteśmy także otwarci na nowe inwestycje gazowe, również w daleko idącej współpracy z samorządami, przy ewentualnym wsparciu środków pomocowych.  Muszą one jednak mieć, jak mówiłem wcześniej, uzasadnienie ekonomiczne. Niewątpliwie będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku, także w innych obszarach, jeżeli tylko stworzą się ku temu właściwe warunki.

Źródło: Dziennik Łódzki