34 szkolenie strażaków za nami!

W sobotę, 21 września br. odbyło się 34 szkolenie EWE dla straży pożarnej, tym razem na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

W szkoleniu uczestniczyło około 100 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz podlegających jej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu krośnieńskiego.

Szkolenie tradycyjnie już składało się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. W ramach teorii strażacy pogłębiali swoją wiedzę na temat gazu ziemnego, jego specyfiki i zasad postepowania w sytuacjach kryzysowych. Praktyka to ćwiczenia - opanowywania palącego się gazu ziemnego oraz usunięcia awarii.

Efektowne ćwiczenia strażaków z dużym zainteresowaniem obserwowali mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, na których czekała dodatkowa niespodzianka - czujki gazu ziemnego od EWE.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację szkolenia - jednostkom straży pożarnej, przedstawicielom służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz władzom gminy!

Do zobaczenia za rok, na kolejnym szkoleniu EWE dla straży pożarnej!

  • Szkolenie strażaków - część teoretyczna 1

  • Szkolenie strażaków - część teoretyczna 2

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 1

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 2

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 3

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 4

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 5

  • Szkolenie strażaków - ćwiczenia praktyczne 6

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.