39. Zjazd Gazowników z udziałem EWE

W dniach 14-15 marca br. odbył się 39. Zjazd Gazowników w Warszawie, którego partnerem było EWE.

W tym roku obchodzono rocznicę 100-lecia tego branżowego wydarzenia.

W trakcie Zjazdu odbył się szereg paneli dyskusyjnych, które dotyczyły między innymi zagadnień technicznych związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury gazowej, aktualnych uwarunkowań regulacyjno – prawnych, zasad korzystania z infrastruktury gazowej oraz handlu gazem.

Udział w tym wydarzeniu to świetna okazja do spotkań w środowisku branżowym, do wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów.” – mówi Prezes EWE Dariusz Brzozowski.

Organizatorami 39. Zjazdu Gazowników byli: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG).