Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak go przejść?

EWE

Wykorzystanie energii elektrycznej w Polsce jest bardzo duże. Potwierdzili to naukowcy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Według ich badań, zużycie w naszym kraju prądu na jednostkę PKB jest większe nie tylko w porównaniu z krajami z zachodu Europy, ale też w zestawieniu z np. Turcją. Duże zużycie energii to z kolei większe koszty. Aby przeanalizować rzeczywiste zapotrzebowanie i ustalić, gdzie można uzyskać oszczędności, warto wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Na czym to polega?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Według szacunków potencjał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Polsce jest bardzo duży. Możliwe jest obniżenie aktualnych wartości o nawet 20 procent, co może korzystnie wpłynąć na koszty działalności firm oraz ogólną sytuację energetyczną kraju. Sposobem na ustalenie obszarów, w których można uzyskać oszczędności na prądzie, jest audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki niemu można ustalić, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie firmy na energię. Oczywiście ważne jest, aby tymi działaniami zajmowali się profesjonaliści, którzy mają duże doświadczenie w takich zleceniach.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kogo obowiązuje?

Bardzo ważną informację jest fakt, że obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z przepisów. Nie jest więc to kwestia decyzji przedsiębiorcy, tylko wymóg. Kto powinien wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Konieczność ta wynika z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Po raz pierwszy firmy były zobowiązane zrobić taki audyt w 2017 roku. Zgodnie z przepisami musi się to odbywać co 4 lata, zatem w 2021 roku należało przeprowadzić audyt po raz kolejny. Jeśli podmiot, którego obowiązuje audyt energetyczny, wykonywał go po raz pierwszy później niż w 2017 roku, także musi dopełniać tej formalności co 4 lata. Np. jeśli pierwszy raz audyt miał miejsce w 2020 roku, to kolejny będzie potrzebny w 2024 roku. 

Kogo dokładnie obowiązuje audyt energetyczny? Czy wszystkie firmy? Według przepisów zobowiązane są do tego podmioty, które w ostatnich dwóch latach:

 • osiągnęły zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub
 • ich roczny obrót netto przekroczył 50 mln euro, a suma aktywów na koniec jednego z dwóch lat była wyższa niż 43 mln euro. 

Istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku. Jest tak wówczas, gdy firma ma:

 • certyfikowany system zarządzania energią zgodny z Polską Normą lub
 • system zarządzania środowiskowego EMAS.

Obowiązkowy audyt energetyczny w takim przypadku nie będzie konieczny, jeśli firma robiła wcześniej audyty.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – zakres

Dyrektywa unijna w nowej formie weszła w życie w 2018 roku. Od 2021 roku kraje należące do UE mają osiągać rocznie oszczędność zużycia energii końcowej wynoszącą 0,8 procent w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku firm najczęściej możliwości oszczędzania prądu są większe, z tego względu zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest szerszy. Określono go w art. 37 ust. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy. Wynika z niego, że musi on zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w zespołach budynków lub pojedynczych budynkach, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie. Uwaga: łącznie obiekty te muszą odpowiadać za przynajmniej 90 procent całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo. 

Ponadto audytor energetyczny powinien określić wszystkie organizacje i strony oraz ich znaczenie w strukturze własności, użytkowaniu, zarządzaniu, obsłudze i utrzymaniu budynku. Poza tym ma opisać ich wpływy i interesy związane z wykorzystaniem i zużyciem energii. W audycie powinna być określona również wartość wykorzystania prądu, uwzględniająca poszczególne obiekty. Należy wskazać, które budynki z listy lub które części budynków za nią odpowiadają. Audytor wskazuje usługi energetyczne, systemy techniczne budynku, obszary i systemy na zewnątrz obiektu, w których można wprowadzić zmiany. Sugeruje, co zrobić, żeby energia elektryczna kosztowała mniej przedsiębiorcę. 

W EWE w ramach audytu energetycznego:

 • zgłaszamy rezultat audytu do Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przygotowujemy audyt zgodny z ustawą o efektywności energetycznej i normą PN-EN 16247,
 • ustalamy obszary, w których występuje znaczące zużycie energii,
 • zwiększamy świadomość przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną,
 • zapewniamy dane umożliwiające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma może m.in. ograniczyć negatywny wpływ działalności na środowisko oraz własne koszty. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kto może wykonać?

Kto powinien odpowiadać za audyt energetyczny firmy? Kim musi być wykonawca takiej usługi? Przede wszystkim realizacją musi się zająć podmiot, który jest niezależny od audytowanego przedsiębiorstwa. Wybrani specjaliści nie mogą być zaangażowani bezpośrednio w działalność firmy, której dotyczy zlecenie. W przepisach nie zamieszczono kryteriów wyboru wykonawcy. Natomiast mając na uwadze osiągnięcie oczekiwanego efektu, audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być zrobiony przez ekspertów w tej dziedzinie. 

Kto może wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Audytorem jest osoba, która ma wykształcenie w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych kierunków. Musi ona mieć ukończone odpowiednie kursy szkoleniowe, studia lub studia podyplomowe. Krąg osób, które mogą parać się taką działalnością, nie jest prawnie ograniczony. 

Podsumowując: audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonać powinien doświadczony ekspert, który jest niezależny od firmy. Nie może on być zaangażowany w inne obszary działalności prowadzonej przez podmiot. 

Firmy, które zdecydowały się na doradztwo energetyczne w ramach współpracy z EWE, ograniczyły wydatki na energię o 18 mln w rok. Ponadto zmniejszyły one zużycie energii o ponad 24 procent i obniżyły emisję CO2 o blisko 180 tys. ton rocznie. Przeprowadziliśmy ponad 200 audytów energetycznych dla firm z różnych branż. Były to m.in. podmioty realizujące handel zagraniczny, produkujące żywność dla zwierząt, instytucje socjalne, marki z branży spożywczej, mieszkaniowej i nie tylko. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – terminy

Firma, która zgodnie z przepisami ma obowiązek wykonywania audytu energetycznego, powinna to zrobić po raz pierwszy do 30 września 2017 roku, co oznacza, że musiało do tego dojść w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku podmiotów, które nie były wówczas zobligowane do przeprowadzenia audytu, konieczność jego podjęcia pojawia się w momencie, kiedy zgodnie z przepisami przedsiębiorca się do tego kwalifikuje. Po przejściu audytu należy przekazać informacje o tym prezesowi URE, tzn. przesłać odpowiednie zawiadomienie. Należy tego dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym dany podmiot musiał przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Ponadto przedsiębiorca musi:

 • przechowywać dokumenty związane z audytem energetycznym przez 5 lat;
 • powiadomić o rezultatach audytu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE);
 • w zawiadomieniu ująć informację o możliwych oszczędnościach energii elektrycznej, które wynikają z przeprowadzonego audytu. 

Co ile lat wymagany jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Ten dylemat również rozwiewają przepisy. Należy go przeprowadzać co 4 lata. Zatem, jeśli po raz pierwszy firma wykonała go w 2017 roku, to po raz kolejny jest do tego zobowiązana w 2021 roku. Jeśli zaczynała w 2018 roku, to teraz zrobi to w 2022 roku. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jaki koszt?

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe, ale z jakim wiąże się kosztem? Wydatek może być różny – na opłatę rzutuje kilka czynników. Cena audytu energetycznego przedsiębiorstwa zależy od wielkości firmy, liczby oddziałów, zajmowanej powierzchni użytkowej, wykorzystywanych technologii, branży i nie tylko. Koszt zaczyna się od kilku tysięcy złotych, natomiast konkretna kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od danego zlecenia. 

Ważne, aby przy wyborze oferty nie kierować się wyłącznie ceną. Za audyt powinien odpowiadać zespół doświadczonych specjalistów, bo tylko oni są w stanie sformułować dla firmy wnioski, dzięki którym będzie ona mogła osiągać duże oszczędności na wykorzystywanej energii. Skontaktuj się z nami, a odpowiemy w ciągu 3 dni i zaproponujemy atrakcyjne warunki współpracy.