Cena Referencyjna Gazu

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego wraz z kosztem jego dostarczenia do systemu dystrybucyjnego w miesiącu gazowym poprzedzającym miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej EWE. Cena ta ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2022[zł/kWh][zł/kWh]
styczeń0,09050,4625
luty0,13360,4168
marzec0,29170,5681
kwiecień0,28150,4207
maj0,31390,4006
czerwiec0,33280,6933
lipiec0,40700,5252
sierpień0,46230,4854
wrzesień0,57670,5292
październik0,78460,8627
listopad0,70271,1601
grudzień


Cena Referencyjna Gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL)

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczania  przekazanych i odebranych ilości paliwa gazowego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na dany miesiąc na podstawie zapisów punktu 23.3.1.6 i 23.3.1.7 IRiESD.

Cena Referencyjna Gazu
na potrzeby rozliczania
niezbilansowania (CRGBIL)         
ELw
Rok 2022[zł/kWh][zł/kWh]
styczeń0,39800,4625
luty0,38210,4168
marzec0,63950,5624
kwiecień0,49340,4207
maj0,42020,4006
czerwiec0,49140,6933
lipiec0,82650,5252
sierpień1,10500,4584
wrzesień0,91460,5292
październik0,37820,8627
listopad
grudzień