Cena Referencyjna Gazu

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego wraz z kosztem jego dostarczenia do systemu dystrybucyjnego w miesiącu gazowym poprzedzającym miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej EWE. Cena ta ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2019[gr/kWh][gr/kWh]
styczeń9,64811,951
luty9,74012,355
marzec9,94012,430
kwiecień10,13412,310
maj10,1979,364
czerwiec10,7979,470
lipiec10,0208,860
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień


Cena Referencyjna Gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL)

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczania  przekazanych i odebranych ilości paliwa gazowego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na dany miesiąc na podstawie zapisów punktu 23.3.1.6 i 23.3.1.7 IRiESD.

Cena Referencyjna Gazu
na potrzeby rozliczania
niezbilansowania (CRGBIL)         
ELw
Rok 2019[gr/kWh][gr/kWh]
styczeń10,09311,951
luty8,48212,355
marzec7,53212,430
kwiecień7,37812,310
maj6,5829,364
czerwiec4,9529,470
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień