Cena Referencyjna Gazu

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego wraz z kosztem jego dostarczenia do systemu dystrybucyjnego w miesiącu gazowym poprzedzającym miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej EWE. Cena ta ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2021[zł/kWh][zł/kWh]
styczeń0,09000,0888
luty0,08590,0868
marzec0,07740,0980
kwiecień0,08150,1172
maj0,08350,1053
czerwiec0,09550,1071
lipiec0,08880,1214
sierpień0,09270,1499
wrzesień0,08070,1696
październik0,07970,2017
listopad
grudzień


Cena Referencyjna Gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL)

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczania  przekazanych i odebranych ilości paliwa gazowego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na dany miesiąc na podstawie zapisów punktu 23.3.1.6 i 23.3.1.7 IRiESD.

Cena Referencyjna Gazu
na potrzeby rozliczania
niezbilansowania (CRGBIL)         
ELw
Rok 2021[zł/kWh][zł/kWh]
styczeń0,10160,0888
luty0,09060,0868
marzec0,09270,0980
kwiecień0,10370,1172
maj0,12180,1053
czerwiec0,13670,1071
lipiec0,17200,1214
sierpień0,20930,1499
wrzesień0,29480,1696
październik
listopad
grudzień