Cena Referencyjna Gazu

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na podstawie średniej ważonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego wraz z kosztem jego dostarczenia do systemu dystrybucyjnego w miesiącu gazowym poprzedzającym miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej EWE. Cena ta ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2023[zł/kWh][zł/kWh]
styczeń0,44400,7466
luty0,42660,6342
marzec0,59420,6447
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień


Cena Referencyjna Gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL)

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania niezbilansowania (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczania  przekazanych i odebranych ilości paliwa gazowego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego EWE energia sp. z o.o., ustalana jest przez EWE na dany miesiąc na podstawie zapisów punktu 23.3.1.6 i 23.3.1.7 IRiESD.

      
Rok 2023
CRGBIL [zł/kWh]CW [zł/kWh]

ELw
styczeń0,91860,91860,9186
luty0,94110,94110,9411
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień