Cena Referencyjna Gazu

Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ustalana jest przez OSD na dany miesiąc M na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie ostatnich 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc gazowy M-2.
Operator Systemu Dystrybucyjnego ustala i publikuje cenę referencyjną gazu na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1. Tak ustalona cena referencyjna gazu obowiązuje w następnym miesiącu gazowym.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2019[PLN/kWh][PLN/kWh]
styczeń0,09650,1195
luty0,09740,1235
marzec0,09990,1243
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień