Cena Referencyjna Gazu

Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ustalana jest przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na dany miesiąc M na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, w miesiącu gazowym M-2.
Operator Systemu Dystrybucyjnego ustala i publikuje cenę referencyjną gazu na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1. Tak ustalona cena referencyjna gazu obowiązuje w następnym miesiącu gazowym.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)ELw
Rok 2018[PLN/kWh][PLN/kWh]
styczeń0,08770,0981
luty0,08420,0975
marzec0,08600,1093
kwiecień0,08320,1093
maj0,08590,1275
czerwiec0,08660,0981
lipiec0,08550,0981
sierpień0,08500,1129
wrzesień0,08880,1158
październik0,09940,1157
listopad0,09900,1376
grudzień0,09570,1297