Ciepło spalania

Przedstawiamy dane dotyczące ciepła spalania (Hs) paliwa gazowego dostarczanego poprzez sieci gazowe spółki EWE energia dla gazu wysokometanowego i zaazotowanego.