Czasowe zniesienie ograniczenia terminowego dla zmiany grupy taryfowej

Szanowni Państwo,

mając na uwadze niespotykany w historii wzrost cen paliwa gazowego, wyrażane przez liczne grono klientów zainteresowanie zmianą grupy taryfowej, a także planowaną na okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 obniżkę stawki podatku VAT na paliwo gazowe, informujemy, iż do dnia 28.02.2022 możliwe jest składanie wniosków o zmianę grupy taryfowej z G-1 na G-1.12 oraz z G 1-12/G-1 na G-0 z pominięciem terminu wynikającego z zapisów pkt. 3.6 obowiązującej Taryfy nr 16 dla paliw gazowych.

Wszystkie pozostałe wymagania co do zmiany grupy taryfowej pozostają w mocy, zaś czasowe zniesienie ograniczenia terminowego ma charakter jednorazowy i jest spowodowane tylko i wyłącznie ww. niespotykanymi czynnikami.

Zespół EWE