Tak. Dla zawarcia umowy w trybie elektronicznym niezbędne jest podanie we wniosku o jej zawarcie swojego numeru telefonu i adresu poczty e-mail. Jest to warunek niezbędny, aby móc skorzystać z tej formy zawarcia umowy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.