Tak. Możesz to zrobić najpóźniej na 30 dni przed wskazanym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek możesz przesłać na adres kontakt@ewe.pl lub wysłać listownie na adres pocztowy EWE energia wskazany w umowie o przyłączenie.