Debata smogowa w woj. lubuskim

EWE już po raz trzeci wzięła udział w debacie na temat walki ze smogiem, organizowanej przez redakcję Gazety Lubuskiej.

Tematem wiodącym dyskusji było zanieczyszczenie powietrza w woj. lubuskim i poszukiwanie skutecznych metod walki ze smogiem.

Niestety ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2016 i 2017 dokonana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazała, że w dalszym ciągu poziom dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 jest przekroczony.

W  dyskusji obok przedstawiciela EWE - dr hab. Ryszarda Stefańskiego wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Kamera zarejestrowała przebieg dyskusji i wnioski jakie udało się sformułować jej uczestnikom.
Zapraszamy do obejrzenia video: