Przyłączenie do sieci gazowej/zakup gazu dla firm

  • Rodzaj wniosku1
  • Dane wnioskodawcy2
  • Informacje o obiekcie przyłączanym3
  • Oświadczenia4

Rodzaj wniosku *

Wymagane dokumenty do opracowania wniosku

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, która zostanie przyłączona do sieci gazowej
  • oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan. Dokument ten wypełnia się automatycznie wraz z wnioskiem i zostanie przesłany wraz z umową do podpisania
  • mapa sytuacyjna (poglądowa) w skali 1:500 lub 1:1000
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika gazowego na dzień przekazania obiektu. Dotyczy przypadku zakupienia obiektu z istniejącym przyłączem gazowym

UWAGA! Wraz z wnioskiem wypełniane jest automatycznie oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan. Oświadczenie zostanie wysłane do Państwa pocztą wraz z umową.

* pole wymagane

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.