Warunki nie stanowią dla EWE energia zobowiązania do zawarcia umowy o przyłączenie w sytuacji, gdy EWE energia zawarłaby inną umowę uniemożliwiającą realizację wydanych warunków przyłączenia.

Zawarcie umowy o przyłączenie i wpłata I raty opłaty za przyłączenie stanowi natomiast podstawę do rozpoczęcia przez EWE energia prac projektowych i budowlanych.

EWE energia nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci.