Dobrze wykonany audyt energetyczny poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa

dr hab. Ryszard Stefański

Poprawa efektywności energetycznej ma na celu zarówno przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i poprawę konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw na rynku światowym poprzez ograniczenie ich kosztów produkcji. Jest to jedno z działań, które mają doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2018/2002/UE) zobowiązuje kraje członkowskie do ograniczenia zużycia energii pierwotnej do 2030 roku o 32,5% w porównaniu do prognoz zużycia energii na rok 2030 sformułowanych w 2007 roku.

Wykonanie audytu energetycznego jest obecnie obowiązkiem dużych przedsiębiorstw. Coś co jest obowiązkiem często jest niestety traktowane jako zło konieczne. Pojawia się wtedy pokusa wykonania audytu jak najmniejszym kosztem, tylko po to aby uniknąć kary nakładanej przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie i zapomnieć o temacie do kolejnego obowiązkowego terminu. Takie podejście oznacza, że przedsiębiorstwo świadomie decyduje się na rezygnację z oszczędności finansowych, akceptując zawyżone koszty pozyskania energii oraz nie przykłada się w żadnym stopniu do globalnego wysiłku przeciwdziałania ocieplaniu się klimatu. O ile ponoszenie zawyżonych, nieuzasadnionych kosztów zakupu energii mieści się w zakresie swobody działalności gospodarczej pojawia się pytanie, czy warto opierać się nakładanym na przedsiębiorstwo obowiązkom poprzez świadome ograniczanie ich zysków.

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają aktualnie obowiązku wykonywania audytu energetycznego. Dzięki temu mogą bez przymusu korzystać z tego typu usług i poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obniżać swoje koszty produkcji i pozytywnie oddziaływać na klimat. Profesjonalny audyt energetyczny wskazuje przedsiębiorstwu także dostępne opcje pozyskania zielonej energii.

Dobrze wykonany audyt energetyczny i wprowadzenie najbardziej efektywnych ekonomicznie i środowiskowo rekomendacji poprawia konkurencyjność przedsiębiorstw na dwa sposoby. Po pierwsze ograniczenie kosztów pozwala na zwiększanie sprzedaży i zysków. Po drugie działania zapobiegające przegrzewaniu się planety są w coraz większym stopniu oczekiwana przez klientów, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Północnej.

Przedsiębiorstwa, które nie mogą się pochwalić działaniami zmniejszającymi ich ślad węglowy (poprzez poprawę efektywności energetycznej i korzystanie z zielonych źródeł energii) systematycznie tracą swoich potencjalnych klientów. Proces ten będzie się nasilał w kolejnych latach.

Podsumowując: dobrze wykonany audyt energetyczny stwarza przedsiębiorstwu możliwość poprawy jego pozycji konkurencyjnej. Wynika to zarówno z ograniczania kosztów działalności, jak i z pozytywnego wpływu na decyzje zakupowe klientów.

Zapytaj o audyt energetyczny w EWE - kliknij tutaj>>