Dofinansowanie na zwiększenie efektywności energetycznej w firmie – dlaczego warto?

dr hab. Ryszard Stefański

Efektywność energetyczna w firmie to nie tylko modne hasło, ale przede wszystkim kwestia, która może znacząco wpłynąć na oszczędności dla przedsiębiorstw. Co, jeśli jednak nie dysponujemy odpowiednim budżetem? Jak finansować działania w tym zakresie? Jedną z opcji są różnego rodzaju dotacje unijne i krajowe, spośród których właściciele firm na pewno znajdą coś dla siebie. W tym artykule omówię zalety korzystania z takich rozwiązań. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako pierwszy krok

Zanim przystąpię do analizy zalet dofinansowania w obszarze efektywności energetycznej, warto wspomnieć o pierwszym kroku, jakim jest audyt energetyczny. To kompleksowe badanie, które pozwala ocenić obecny stan zużycia energii w firmie oraz zidentyfikować potencjalne oszczędności. Audyt energetyczny bardzo często jest wymogiem przy ubieganiu się o dofinansowania i stanowi solidną podstawę do dalszych działań.

Zalety efektywności energetycznej dla przedsiębiorców

1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Pierwszą i najbardziej oczywistą zaletą dofinansowania w zakresie efektywności energetycznej jest możliwość znaczącego zmniejszenia kosztów związanych z energią. Oszczędzanie prądu w firmie to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także realne obniżenie rachunków, co w perspektywie kilku lat może przynieść znaczące zyski. Namacalnie przekonali się o tym nasi klienci.

Firmy, które skorzystały z usług naszych audytorów:

2. Zwiększenie konkurencyjności

Inwestycje w efektywność energetyczną mogą znacząco zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Przedsiębiorstwa, które korzystają z nowych rozwiązań w zakresie zarządzania energią, są postrzegane jako bardziej nowoczesne i odpowiedzialne społecznie. Wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu wymusza na przedsiębiorstwach szybką poprawę efektywności energetycznej. Koszty energii mogą decydować o ich pozycji konkurencyjnej. Firmy muszą dokładniej przyjrzeć się możliwościom oszczędzania energii i wykorzystać wszelkie dostępne działania w zakresie organizacji pracy oraz inwestycji proefektywnościowych. W roku 2023 i kolejnych latach będą dostępne liczne programy wparcia (dotacje i preferencyjne pożyczki), z których warto skorzystać dla poprawy efektywności energetycznej.

3. Dostęp do nowoczesnych technologii

Dotacje często umożliwiają dostęp do najnowszych technologii, na które wiele firm nie byłoby stać, korzystając wyłącznie ze swoich środków. Zważywszy na szybki rozwój technologiczny w dziedzinie zarządzania energią, dostęp do nowoczesnych technologii staje się więc kluczowy. Może to być np. zakup i instalacja inteligentnych systemów monitorowania zużycia energii, czy inwestycja w odnawialne źródła energii, które są często kosztowne. Dofinansowania pozwalają na zrealizowanie takich projektów bez obciążania budżetu firmy, co przekłada się na możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań na rynku. Z dotacji można także skorzystać przy wymianie wyeksploatowanej technologii produkcyjnej, która i tak wymagałaby modernizacji. Warunkiem jest tutaj uzyskanie jedynie ponad 30% oszczędności zużywanej energii pierwotnej na jednostkę produktu. 

4. Wzmocnienie wizerunku firmy

Dzisiaj, kiedy zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stają się coraz bardziej ważnymi kryteriami dla konsumentów i partnerów biznesowych, wzmocnienie wizerunku firmy jest kluczowe. W ten wizerunek doskonale wpisuje się oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej. Firmy, które angażują się w te działania, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i zorientowane na zrównoważony rozwój. Nowoczesność i innowacyjność to cechy, które są wysoce cenione na rynku i mogą wpłynąć na postrzeganie firmy jako lidera w swojej branży.

5. Ochrona środowiska

Wykorzystanie dofinansowań na inwestycje związane z oszczędzaniem energii pokazuje, że firma jest proekologiczna. To silny komunikat w stronę klientów i partnerów, zwłaszcza tych lokalnych, że przedsiębiorstwo jest świadome swojego wpływu na planetę i dąży do minimalizacji negatywnych skutków swojej działalności.

Programy wsparcia dla firm w obszarze efektywności energetycznej

Wiemy już, że warto korzystać z dotacji na zwiększenie efektywności energetycznej w firmach. A gdzie takie programy pomocowe można znaleźć? Nie ma niestety jednego miejsca z listą aktualnych ogłoszeń, ma to związek z różnymi źródłami dofinansowań, m.in. wojewódzkie, krajowe, czy unijne. Warto jednak obserwować poniższe strony:

oraz naszą podstronę o doradztwie energetycznym, gdzie informujemy o aktualnych ogłoszeniach, z których pomagamy pozyskać środki dla przedsiębiorstw. Na ten moment szczególnie wartymi uwagi są dwa programy:

  • Kredyt ekologiczny, w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, a w tym również poprzez inwestycje w nowe i ulepszone produkty lub procesy. W pierwszym naborze, zakończonym w sierpniu br., dla naszych klientów zawnioskowaliśmy o kwotę dotacji 4,4 mln zł na projekty o łącznej kwocie 10,7 mln zł. Drugi nabór przewidziany jest w kwietniu 2024 r.
  • FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 to największy pod względem finansowym i liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw m.in. we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, tj. modernizacja i unowocześnianie infrastruktury energetycznej, inwestycje w odnawialne źródła energii, optymalizacja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Nabór wniosków planowany jest od grudnia 2023 do lutego 2024.

Nabory dla ww. programów zaplanowane są w najbliższych kilku miesiącach, więc już teraz warto skontaktować się z nami ws. kompleksowej obsługi wniosków i otrzymania dofinansowania na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej w swojej firmie.

~ Ryszard Stefański – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa w EWE