ESG, czyli dlaczego Twoja firma powinna zacząć interesować się sprawozdaniami niefinansowymi już dzisiaj

Agata Strójwąs

Co oznacza skrót ESG?

ESG to skrót od słów Environment (Środowisko), Social (Odpowiedzialność społeczna) i Governance (Ład korporacyjny). Przedsiębiorstwa skupiające się na ESG pracują nad zrównoważeniem swoich celów finansowych z wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Środowisko (Environmental)

Obszar ten przypomina o mierzeniu skutków swoich działań i ich wpływu na środowisko naturalne. Monitorujemy w nim ilość zużywanej energii, wody czy wyprodukowane zanieczyszczenia. Jednocześnie pracujemy nad redukcją emisji gazów cieplarnianych, wdrażaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska, ograniczeniem szkód i efektywnym wykorzystaniem zasobów.

Odpowiedzialność społeczna (Social)

To z kolei obszar, w którym zajmujemy się zagadnieniami społecznymi. Są to między innymi: wskaźnik równości wynagrodzeń, rotacja zatrudnienia w firmie, kultura organizacji, a także relacje z pracownikami, klientami, dostawcami i lokalną społecznością.

Ład korporacyjny (Governance)

Analizując ład korporacyjny przyglądamy się etyce biznesowej, przyjętym politykom (np. polityce antykorupcyjnej), strukturze organów zarządczych, zrównoważonemu łańcuchowi dostaw czy zarządzaniu ryzykiem. Firmy dbające o wyżej wspomniane wartości są często dużo bardziej wiarygodne w oczach inwestorów i interesariuszy. 

Poza tymi grupami czynników w raporcie ESG opisujemy także strategię przedsiębiorstwa, model biznesowy, misję, cele, wartości, wyniki finansowe czy zobowiązania na przyszłość.

Czy raportowanie ESG jest istotne dla naszego przedsiębiorstwa?

W dzisiejszym świecie kwestie odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko stają się coraz ważniejsze. W ten sposób ESG jest istotnym elementem strategii biznesowej dla wielu firm, natomiast dla reszty stanie się nim już za chwilę. Przedsiębiorstwa działające w dynamicznym środowisku biznesowym wiedzą już, że transparentność i odpowiedzialne działania to kluczowe kwestie, których nie można pominąć przy planowaniu przyszłości firmy. 

Na niefinansowe raportowanie ESG zwracają uwagę inwestorzy (większe zaufanie, atrakcyjność inwestycji), banki udzielające kredytów (chęć zazielenienia portfela kredytowego) czy na przykład firmy ubezpieczeniowe. Sprawozdania niefinansowe pozwalają skutecznie identyfikować potencjalne ryzyka związane z aspektami środowiskowymi, zarządczymi i społecznymi. Poza tym zwiększają transparentność działań, promują zrównoważony rozwój i są zgodne z aktualnymi (i przyszłymi) regulacjami prawnymi. Kwestie związane z tematem ESG są zatem istotne, w mniejszym lub większym stopniu, dla każdego przedsiębiorstwa. 

ESG nie jest już tylko trendem – stało się normą. Społeczna odpowiedzialność pozwala budować trwałe relacje biznesowe, przyciągać inwestorów oraz skutecznie zdobywać zaufanie klientów. Warto mieć tego świadomość i rozpocząć swoją przygodę z ESG już dziś. 

Dyrektywa CSRD i nowe regulacje ESG

Interpretacja dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie zaimplementowana w Polsce. Dyrektywa CSRD o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek składania corocznych raportów ESG

Kogo obejmuje już teraz, a jakie przedsiębiorstwa obejmie dopiero za chwilę?

Dyrektywa CSRD wprowadzi ponad 100 wskaźników opisowych i liczbowych, które będą musiały zostać uwzględnione w corocznych raportach ESG. Dzięki temu dane na temat zrównoważonego rozwoju będą uporządkowane i porównywalne. Zostanie też wprowadzony wymóg poddania się niezależnym audytom. 

Raport ESG – warto wdrożyć już dziś

Przygotowanie raportu ESG to inwestycja w przyszłość, która może przynieść liczne korzyści. Niesie też za sobą wyzwania w postaci problemów ze zbieraniem danych, natłoku informacji oraz cały czas ewoluujących wymagań dotyczących sposobu raportowania. Pomimo tego, przygotowanie raportu ESG to krok w kierunku zrównoważonej przyszłości i większej konkurencyjności przedsiębiorstwa

Firmy uwzględniające ESG w swojej strategii minimalizują negatywny wpływ na otoczenie, a przy tym dążą do długoterminowych zysków. W tym przypadku sukces oznacza zysk nie tylko finansowy, ale też społeczny. Dlatego warto świadomie i z pełnym zaangażowaniem przygotować się do tej zmiany już dziś. 

W EWE trzymamy rękę na pulsie. Obserwuj nas po więcej informacji na temat niefinansowego raportowania ESG.

~ Agata Strójwąs – Analityk Biznesowy w EWECzytaj także: