Etap I budowy przyłącza - Złożenie wniosku

Wypełnienie wniosku poprzedzone jest analizą możliwości technicznych przyłączenia obiektu w danej lokalizacji, wykonywaną przez pracowników EWE. Następnie Doradca przedstawia Państwu wyniki analizy, a także pomaga w prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz zebraniu potrzebnych dokumentów.

Wypełnij wniosek on-line!
Wniosek dla małych firm (moc godzinowa przyłącza do 110 kWh/h)>>
Wniosek dla dużych firm (moc godzinowa przyłącza powyżej 110 kWh/h)>>

Do wniosku należy dołączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

Przejdź do etapu II - Podpisanie umowy i wpłata zaliczki>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>