Etap II budowy przyłącza - Podpisanie umowy i wpłata zaliczki

Na podstawie wypełnionego wniosku i wiedzy o uwarunkowaniach technicznych dotyczących obiektu, dla którego wybudowane zostanie przyłącze, Doradca sporządza umowę wraz z szacunkową kalkulacją kosztów budowy przyłącza, uwzględniającą:

  • wykonanie projektu przyłącza gazowego przez projektanta EWE,
  • wybudowanie przyłącza gazowego,
  • zamontowanie szafki gazowej.

 Do umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy/instytucji  - w przypadku, gdy umowę o przyłączenie nieruchomości nie podpisuje właściciel firmy lub osoby upoważnione do jej reprezentowania (zgodnie z KRS),
  • jeśli przyłącze przechodzić będzie przez nieruchomości należące do osób trzecich, konieczne jest uzyskanie od każdej z nich oświadczenia ze zgodą na realizację prac.

Wraz z umową przyłączeniową, otrzymują Państwo wzór umowy kompleksowej na dostawy gazu ziemnego. Podpisanie umowy kompleksowej na dostawy gazu jest warunkiem montażu gazomierza.

Przejdź do etapu III - Projektowanie instalacji wewnętrznej i przyłącza>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>