Etap III budowy przyłącza - Projektowanie instalacji wewnętrznej i przyłącza

Niezwłocznie po dopełnieniu formalności, wyznaczone przez EWE firmy budowlane uruchamiają prace nad projektowaniem i budową instalacji zewnętrznej. Jednocześnie przeprowadzana jest procedura uzyskania pozwoleń.
Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że projekt przyłączenia do sieci gazowej realizowany będzie sprawnie, zgodnie z obowiązującymi standardami, a jednocześnie bez angażowania Państwa czasu i zasobów.

Przejdź do etapu IV - Przyłączenie nieruchomości i montaż instalacji wewnętrznej>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>