Etap IV budowy przyłącza - Przyłączenie nieruchomości i montaż instalacji wewnętrznej

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zlecają Państwo we własnym zakresie. W zależności od warunków w danym obiekcie, instalację buduje się od nowa lub przystosowuje już istniejące przewody i urządzenia do odbioru gazu ziemnego. Projekt może być zsynchronizowany w czasie z przyłączaniem nieruchomości, realizowaną przez firmę budowlaną na zlecenie EWE. W terminie do 30 dni od momentu wybudowania przyłącza (niezwłocznie po oddaniu przyłącza do użytkowania), można montować gazomierz i rozpocząć odbiór paliwa gazowego.

Wstępnym etapem wykonania instalacji wewnętrznej jest jej zaprojektowanie. Projektowanie obejmuje następujące etapy:

  • zamówienie projektu instalacji wewnętrznej u wykwalifikowanego projektanta,
  • uzyskanie opinii kominiarskiej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę, wydawanego przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć: gotowy projekt instalacji wraz z opinią kominiarską, mapką do celów projektowych i dokumentem potwierdzającym prawo własności budynku,
  • odbiór pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wynosi ok. 1 miesiąca.

Po zaprojektowaniu instalacji wewnętrznej, wybierają Państwo firmę wykonawczą, która na podstawie projektu wykonuje instalację.

Budowę instalacji wewnętrznej kończy odbiór wykonanych prac połączony z próbą szczelności przewodów gazowych. W odbiorze uczestniczą: Państwo lub Państwa przedstawiciel, kierownik budowy, instalator i kominiarz. Fakt wykonania i sprawdzenia instalacji musi zostać potwierdzony ich podpisami na podaniu o uruchomienie przyłącza gazowego.

Podanie o uruchomieniu gazomierza otrzymują Państwo od EWE. Jest to dokument, który stanowi załącznik do umowy sprzedaży gazu ziemnego, do pobrania tutaj>>

Przejdź do etapu V -Uruchomienie instalacji>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>