Etap V budowy przyłącza - Uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacji wewnętrznej, przesyłają Państwo do EWE podanie o uruchomienie przyłącza gazowego>>.
Po weryfikacji dokumentów przez EWE i ich potwierdzeniu, otrzymują Państwo podpisany egzemplarz umowy sprzedaży gazu ziemnego.

Następnie wyznaczony przez EWE monter dokonuje połączenia instalacji zewnętrznej z wewnętrzną oraz montuje gazomierz i od tej chwili mogą Państwo odbierać paliwo gazowe!

Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>