EWE dołączyło do Towarzystwa Obrotu Energią (TOE)

Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa Obrotu Energią oznacza, że EWE chce włączyć się w kształtowanie sprzyjającej atmosfery biznesowej dla funkcjonowania konkurencji na rynku energii i gazu w Polsce. Uważam, że TOE miało i nadal ma niebagatelny wkład w kształtowanie kultury konkurencji w energetyce i EWE, liczymy na to że EWE stając się członkiem stowarzyszenia, zyskuje nowe możliwości czynienia naszego rynku bardziej przyjaznym i bezpieczniejszym dla konsumentów.” – komentuje Krzysztof Noga, Członek Zarządu EWE Polska.

Na co dzień TOE podejmuje działania wspomagające rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce i upowszechnia zasady prowadzenia handlu energią, a także reprezentuje interesy sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.
TOE szczególną uwagę zwraca również na klienta końcowego i jego prawa, dlatego w ramach swojej działalności nie tylko kształtuje normy etyczne w handlu energią i paliwami, ale także podejmuje działania informacyjne w tym zakresie.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników to dla nas wartość nadrzędna, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur Obsługi Klienta EWE w Międzyrzeczu, Rzepinie, Krośnie Odrzańskim i Wieluniu. W związku z tym zachęcamy do korzystania ze zdalnych form komunikacji.

Wszystkie sprawy w EWE załatwisz bez wychodzenia z domu, poprzez:

Czytaj więcej>>

<