EWE laureatem Plebiscytu Równo-Ważni

To ogólnopolski projekt promujący ideę równych szans kobiet i mężczyzn oraz wspieranie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Do konkursu stanęły firmy z całej Polski. Kapituła wybrała po jednej firmie z każdego województwa. Wśród laureatów znalazły się m.in.: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o., PLATINET S.A., PwC Polska Sp. z o.o., NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Michelin Polska S.A., Netto Sp. z o.o..

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.