EWE obniża ceny gazu ziemnego na rok 2016

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 15.12.2015 r. taryfę dla Paliw Gazowych dla EWE energia, zgodnie z którą klienci spółki zapłacą od nowego roku, w zależności od grupy taryfowej, średnio o 9,2 proc. mniej niż dotychczas za gaz wysokometanowy wraz z dystrybucją.

Według spółki obniżenie cen gazu jest następstwem utrzymujących się niskich cen ropy naftowej, tym samym niskich cen zakupu gazu na rynku polskim, co w efekcie wpłynęło na możliwość obniżenia cen gazu ziemnego dla klientów końcowych EWE.

PAP