EWE przeszkoli 100 strażaków z powiatu krośnieńskiego

Awarie gazociągów zdarzają się bardzo rzadko, jednak w trosce o bezpieczeństwo odbiorców cyklicznie prowadzimy działania prewencyjne, dzięki którym strażacy poznają zasady reagowania na powstałe w skrajnych przypadkach zagrożenia.

Już w najbliższą sobotę, tj. 21 września w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Newtona odbędzie się 34 szkolenie EWE dla służb ratunkowych, w szczególności straży pożarnej.

100 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu krośnieńskiego przećwiczy pod okiem EWE postępowanie przy opanowywaniu sytuacji zagrożenia związanych z gazem ziemnym.

Szkolenie obejmie prawidłowe reagowanie w 3 różnych sytuacjach awaryjnych, zaaranżowanych na wybudowanym w tym celu kawałku gazociągu: pożar na gazociągu średniego ciśnienia pod ziemią, pożar na przyłączu gazowym oraz symulację usunięcia awarii.

Dodatkowo w trakcie szkolenia Klienci EWE z gminy Krosno Odrzańskie otrzymają czujki gazu ziemnego do samodzielnego montażu.

Zapraszamy do Krosna Odrzańskiego!

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.