FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z usługi budowa i eksploatacja kotłowni przez EWE?

  Podstawowym wymogiem jest dostęp lub możliwość dostępu do sieci gazu ziemnego.  Wymogi formalne, które muszą spełnić Klienci, to podpisanie umowy z EWE i wyznaczenie miejsca do budowy kotłowni wraz z potrzebną instalacją. W budynku musi już istnieć gotowa, sprawna instalacja grzewcza.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Kto może starać się o budowę i eksploatację kotłowni przez EWE?

  Z usługi ,,Budowa i eksploatacja kotłowni" mogą skorzystać firmy, instytucje, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które chcą czerpać ciepło z gazu ziemnego, ale obawiają się nakładów inwestycyjnych i prac nad przystosowaniem kotłowni.

  Usługa ta skierowana jest do zarządców i właścicieli budynków o wymaganej mocy kotłowni wynoszącej minimum 100kW. Mogą to być zarówno budynki mieszkalne, siedziby firm, jak i obiekty użyteczności publicznej (siedziby instytucji, obiekty mieszkalne, oświatowe, ochrony zdrowia itp.).

  Czy odpowiedź była przydatna?