FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Kto może obecnie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  Ustawa Prawo Energetyczne daje takie prawo każdemu odbiorcy, niezależnie od tego, czy jest klientem indywidualnym, czy instytucjonalnym.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Co należy zrobić, żeby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej na EWE?

  W pierwszej kolejności należy zawrzeć z EWE umowę sprzedaży oraz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania przed operatorem systemu dystrybucyjnego i przed dotychczasowym sprzedawcą. Pozostałe formalności załatwimy za Ciebie, a Tobie pozostanie jedynie rozliczyć się z dotychczasowym sprzedawcą.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z jakimiś kosztami?

  Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Bezkosztową zmianę sprzedawcy energii elektrycznej gwarantuje prawo – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne. W przypadku pierwszej zmiany odbiorcy energii, odbiorcy przyłączeni do niskiego i średniego napięcia mogą być zobowiązani do modernizacji swojego układu pomiarowego. W przypadku niskiego napięcia koszty z tym związane ponosi OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli zarządca sieci). Wymogi, jakie należy spełnić, określa OSD w swojej instrukcji, która publikowana jest na jego stronie internetowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Jak często mogę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  Decyzja o tym, ile razy zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, należy wyłącznie do Ciebie. Prawo nie limituje tego w żaden sposób. Zawsze można wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy i wybrać korzystniejszą ofertę. Więcej informacji o prawach odbiorców na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Czy mogę wrócić do poprzedniego lub pierwszego sprzedawcy energii elektrycznej?

  W wyborze sprzedawcy energii elektrycznej nie ma żadnych ograniczeń. Podstawą wyboru jest korzystna oferta, a nie fakt, czy byliśmy już związani z danym sprzedawcą.
  Istnieje możliwość powrotu do pierwszego sprzedawcy prądu, czyli sprzedawcy z urzędu. Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Czy to prawda, że przy zmianie sprzedawcy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

  Nie, to nieprawda. Za ciągłość usługi dostawy energii elektrycznej odpowiada dystrybutor. Przy zmianie sprzedawcy nie następuje żadne, nawet chwilowe, wyłączenie odbiorcy od sieci elektroenergetycznej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Jak długo trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

  Czas trwania zmiany sprzedawcy określony został w ustawie Prawo Energetyczne.

  Podczas pierwszej zmiany sprzedawcy czas trwania zmiany wynosi 21 dni (z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy). 

  W tym czasie OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli zarządca sieci) musi potwierdzić możliwość sprzedaży energii przez nowego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie jest dla Klienta odczuwalna, zwłaszcza jeśli udzieli on pełnomocnictwa EWE do zmiany sprzedawcy.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 8. Jaka jest różnica między sprzedawcą energii elektrycznej a jej dystrybutorem?

  Sprzedawca energii jest firmą zajmującą się handlem energią (inna nazwa — spółka obrotu), który kupuje energię od wytwórców oraz innych firm handlujących na rynku energii i sprzedaje ją Klientom.
  Dystrybutor natomiast (inna nazwa Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD) to firma, która odpowiada za wszelkie aspekty techniczne dystrybucji energii elektrycznej: jakość energii, ciągłość dostaw, eksploatację sieci, konserwację, bieżące naprawy i remonty, czy wreszcie rozbudowę sieci elektroenergetycznej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 9. Jakie zmiany nastąpią, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

  Po pierwsze — jeśli wybrałeś korzystną ofertę na zakup energii elektrycznej — Twoje rachunki za prąd ulegną obniżeniu.
  Po drugie — po zmianie sprzedawcy będziesz otrzymywać dwie faktury: jedną za zużytą energię elektryczną wystawiona przez sprzedawcę energii, drugą za usługę dystrybucji, wystawioną przez dystrybutora (OSD — Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli zarządcę sieci).
  Pomimo iż zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, opłaty za dystrybucję będą zgodne z taryfą Twojego dystrybutora.

  Czy odpowiedź była przydatna?