FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Jaką temperaturę należy utrzymywać w pomieszczeniach?

  W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, warto w każdym z nich ustawić temperaturę na innym, odpowiednim poziomie. Zalecana temperatura w poszczególnych pomieszczeniach to: pokój dzienny 20-21 stopni, kuchnia 18 stopni, sypialnia 18 stopni, pokój dziecka 21-22 stopni, łazienka 22-24 stopnie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Czy można nie wyczuć, że gaz ziemny się ulatnia?

  Nie ma możliwości, by nie wyczuć ulatniającego się gazu. Wprawdzie sam gaz ziemny jest bezwonny, ale ze względów bezpieczeństwa dodaje się do niego specjalny, silnie zapachowy środek o nazwie THT. Środek ten gwarantuje, że – w razie nieszczelności w urządzeniach lub instalacji gazowej – osoby obecne w pobliżu natychmiast wyczują ulatniający się gaz. Dodatkowym zabezpieczeniem są czujniki wykrywania metanu, które przy pomocy sygnalizacji dźwiękowej informują o ewentualnych rozszczelnieniach instalacji czy urządzeń gazowych.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Jak często należy robić przegląd kominiarski?

  Liczba kontroli w roku zależy od rodzaju spalanego paliwa. W przypadku gazu ziemnego, jako paliwa gazowego, kontrola powinna odbywać się 2 razy do roku.

  Obowiązek taki został określony w art. 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w każdym budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa gazowego, stałego lub ciekłego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Czy po zmianie cen gazu (podwyżka lub obniżka) wysokość zaliczki za gaz ziemny ulega zmianie?

  Zmiany kwoty zaliczek są uzależnione od stopnia podwyżki lub obniżki cen gazu. Jeżeli zmiany cen gazu są małe, wówczas zaliczki pozostają bez zmian.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Czy po zmianie cen gazu (podwyżka lub obniżka) odczytywane są liczniki gazu?

  Tak. Przed okresem obowiązywania nowej taryfy i nowych cen gazu, odczytywane są liczniki Klientów instytucjonalnych, a Klienci indywidualni samodzielnie odczytują stan licznika, podając go na otrzymanej karcie odczytu. Informacje o zmianie taryfy EWE ogłasza także w mediach i prasie, z zachętą do Klientów, by przekazali stan licznika telefonicznie, dzwoniąc na infolinię EWE lub rejestrując/logując się w e-BOKu. Odczyty te mają na celu odgraniczenie na fakturze rocznej okresu obowiązywania starej taryfy od okresu, w którym zaczęły obowiązywać nowe ceny gazu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Czy mogę samodzielnie odczytywać licznik gazu ziemnego i gdzie należy podać odczytany stan licznika ?

  Oczywiście. Zarówno w przypadku comiesięcznego odczytu, jak i odczytu raz do roku, Klient może samodzielnie odczytać stan gazomierza i poinformować o tym EWE. W każdym przypadku można tego dokonać w najdogodniejszy dla siebie sposób:

  • za pośrednictwem e-BOKa - kliknij tutaj
  • telefonicznie - 123 800 000

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Czy mogę zrezygnować z papierowej wersji faktury?

  Oczywiście. W EWE myślimy o ekologii. W e-BOKu EWE dostępna jest tzw. ekofaktura, która zastępuje tradycyjną fakturę papierową. W razie konieczności można ją oczywiście wydrukować. By przejść z faktur tradycyjnych na ekofaktury należy aktywować tę funkcję w e-BOKu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 8. Kto ustala ceny gazu ziemnego?

  Gaz ziemny jest towarem tak jak każdy inny produkt i jego ceną rządzi rynek. Na cenę gotowego produktu dostarczanego do mieszkań, domów, firm i instytucji ma wpływ wiele czynników, m. in. cena hurtowa gazu. Zacznijmy jednak od początku. Tylko niektóre kraje na świecie mają własne źródła ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, do których należy gaz ziemny. Handel nimi odbywa się na giełdzie, a kursy, po których można je kupić, ulegają ciągłym zmianom. Kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym cenę gazu są aktualne kursy walut, ponieważ  gaz ziemny w Polsce pochodzi częściowo z importu, np. z Rosji lub z Unii Europejskiej.

  Cena gazu dyktowana jest wreszcie przez hurtowych potentatów, którzy sprzedają gaz mniejszym dystrybutorom, dostarczającym gaz ziemny bezpośrednio do Klienta końcowego. Ta zasada dotyczy gazu ziemnego, ale także innych paliw, takich jak olej lub węgiel kamienny. Polska nie jest samotną wyspą, jeśli więc na światowych rynkach drożeje gaz, to zwykle zapowiada on wzrost rachunków za ogrzewanie domów i wody, a także za gotowanie. Należy jednak podkreślić, że skala podwyżek cen gazu ziemnego w Polsce jest stosunkowo łagodna w porównaniu z innymi źródłami ciepła np. drewnem czy węglem kamiennym, którego cena w ostatnich latach wzrosła najbardziej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 9. Jak mogę sprawdzić, czy z instalacji nie ulatnia się gaz ziemny?

  Ze względów bezpieczeństwa gaz ziemny jest nawaniany specjalnym, silnie zapachowym środkiem o nazwie THT. Środek ten gwarantuje, że (w razie nieszczelności w urządzeniach lub instalacji gazowej) ulatniający się gaz natychmiast staje się wyczuwalny dla osób, które znajdują się w pobliżu. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią czujniki wykrywania metanu, wyposażone w alarm dźwiękowy. W razie wykrycia gazu informują one o ewentualnych rozszczepieniach instalacji czy urządzeń gazowych.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 10. Kiedy i jak często należy zlecać przegląd instalacji gazowej?

  Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego (zarządca/wspólnota) jest zobowiązany do corocznego przeglądu i pomiaru szczelności instalacji gazowej. Kontroler sprawdza gazomierz, miejsca połączeń rur (kształtki), śrubunki, zawory gazowe, kuchenkę, a także kocioł gazowy przy pomocy specjalnego przyrządu – lokalizatora nieszczelności. Pomiary wykonuje technik z uprawnieniami E+D. Tylko takie uprawnienia dają podstawę do wystawienia protokołu szczelności instalacji.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 11. Jakie są możliwości rozliczania się za gaz ziemny w EWE?

  Zużycie gazu ziemnego w EWE rozliczane jest na dwa sposoby:

  1. rozliczenie bieżące – polegające na comiesięcznym rozliczeniu zużycia gazu, zgodnie ze wskazaniem gazomierza podanym przez Klienta - dotyczy produktu EWE Symetria. Odczyt miesięczny gazomierza należy dokonać na koniec miesiąca i przesłać do EWE do dnia 10 dnia kolejnego miesiąca,
  2. rozliczenie roczne – odczyt gazomierza odbywa się raz w roku. W tym przypadku Klient płaci stałą zaliczkę i nie podaje co miesiąc stanu gazomierza. Po dokonaniu rocznego odczytu ustalana jest kwota do zapłaty za rzeczywiste zużycie gazu ziemnego w tym okresie. Oblicza się ją odejmując sumę wpłaconych przez Klienta zaliczek od należności po odczycie. Ewentualne nadpłaty zaliczane są na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych lub zwracane na konto na podstawie pisemnego wniosku klienta, natomiast w przypadku niedopłaty Klient otrzymuje fakturę korygującą.

   

  Czy odpowiedź była przydatna?

 12. Co jest potrzebne do uruchomienia odbioru gazu ziemnego?

  By uruchomić dostawy gazu ziemnego, konieczne jest zamontowanie gazomierza u Klienta i napełnienie instalacji paliwem gazowym. Montaż gazomierza następuje po otrzymaniu przez EWE wypełnionego podania o uruchomienie przyłącza - podanie o uruchomienie przyłącza gazowego/urządzenia gazowego - kliknij tutaj>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 13. Czy można rozliczać się za gaz co miesiąc?

  Tak, decydując się na produkt EWE Symetria Klient zyskuje możliwość comiesięcznego rozliczenia za zużyty gaz. Warunkiem otrzymania takiego rozliczenia jest samodzielne odczytanie stanu gazomierza na koniec miesiąca oraz przekazanie wyniku odczytu do wiadomości EWE np. poprzez zalogowanie się do e-BOKa, najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 14. Kiedy powinno być dostarczone podanie o uruchomienie gazomierza?

  Podanie o uruchomienie gazomierza/urządzenia gazowego Klient EWE powinien dostarczyć po wybudowaniu przyłącza gazowego oraz po wykonaniu instalacji wewnętrznej przez firmę instalacyjną. Aby zapewnić sobie uruchomienie gazomierza w oczekiwanym przez siebie terminie, Klient powinien złożyć podanie 7 dni wcześniej. W przypadku przyłączy nowo wybudowanych montaż gazomierza nie nastąpi jednak wcześniej niż 30 dni od ich wybudowania.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 15. Czy podanie o uruchomienie odbioru gazu może zostać przesłane mailem?

  Tak. Wypełniony druk podania o uruchomienie odbioru gazu ziemnego może zostać przesłany mailem. Oryginał podania należy doręczyć najpóźniej w dniu montażu gazomierza.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 16. Kiedy muszę zacząć odbierać gaz, żeby nie płacić kary?

  Instalacja musi zostać uruchomiona najpóźniej do końca kwietnia następnego roku po wybudowaniu przyłącza. Z naszych doświadczeń wynika, że termin ten w zupełności wystarczy, by przystosować system grzewczy (czyli wewnętrzną instalację gazową) do odbioru gazu. Przypominamy również, że  przekroczenie tego terminu skutkuje naliczeniem kary umownej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 17. Jak zoptymalizować zużycie gazu ziemnego?

  Niektóre nawyki sprawiają, że ciepło używane jest nieefektywnie, nieekonomicznie. Można jednak zmniejszyć zużycie gazu i oszczędzać na ogrzewaniu bez jakichkolwiek inwestycji – a jedynie stosując się do kilku prostych zasad, które przedstawiamy poniżej:

  1. Regulacja temperatury:
  Zalecamy obniżenie temperatury w pomieszczeniach, w których rzadko się przebywa (takich jak pomieszczenia gospodarcze, garaż) – do 15 stopni. Warto także obniżyć temperaturę w pomieszczeniach podczas nieobecności domowników (gdy przebywają oni w pracy lub na urlopie). Spowoduje to mniejsze zużycie energii. Kolejny sposób na lepsze wykorzystanie ciepła to zróżnicowanie temperatury w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia (sypialnia, kuchnia, salon). Dodatkowo, dzięki ustawieniu nocnego trybu ogrzewania, czyli obniżeniu temperatury w salonie o 10C przed pójściem spać, uzyskuje się nawet o 5 do 15% mniejsze zużycie ciepła. W ten sposób można zaoszczędzić nawet około 30m3 gazu ziemnego rocznie.

  Podwyższanie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień powoduje zwiększenie zużycia ciepła o ok. 6%.

  2. Odpowietrzenie i łatwy dostęp do kaloryferów:
  Kiedy? Przed sezonem grzewczym i zawsze wtedy, gdy działają nieprawidłowo (nie nagrzewają się równomiernie lub słychać w nich szum przepływu wody). Nie należy zastawiać kaloryferów meblami, ani zasłaniać ich np. zasłonami. Jest to ważne, ponieważ ciepło grzejnika zasłoniętego zasłoną lub meblami krąży między oknem, a zasłoną, zamiast ogrzewać pokój. Zachęcamy także do umieszczenia folii za kaloryferem. Montaż folii niewiele kosztuje, ale przynosi dobry efekt, ponieważ przekierowuje ciepło w stronę pomieszczenia i nie pozwala, by wnikało ono w ścianę.

  3. Wietrzenie pomieszczeń: to kolejny dobry nawyk, dzięki któremu można zaoszczędzić na ogrzewaniu:
  Mieszkanie należy wietrzyć regularnie, dwa razy dziennie, intensywnie ale krótko. Długotrwałe wietrzenie przy uchylonych oknach jest nieefektywne, ponieważ ciepło ucieka przez otwarte okno – pomieszczenie wychładza się, mimo pracy grzejników. Koniecznie trzeba pamiętać, aby przed wietrzeniem zakręcić kaloryfery.

  Czy odpowiedź była przydatna?