FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Kiedy powinno być dostarczone podanie o uruchomienie gazomierza?

  Podanie o uruchomienie gazomierza/urządzenia gazowego Klient EWE powinien dostarczyć po wybudowaniu przyłącza gazowego i wykonaniu instalacji wewnętrznej przez firmę instalacyjną oraz po podpisaniu umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego z EWE. Aby zapewnić sobie uruchomienie gazomierza w oczekiwanym przez siebie terminie, Klient powinien złożyć podanie 14 dni wcześniej. W przypadku przyłączy nowo wybudowanych montaż gazomierza nie nastąpi jednak wcześniej niż 30 dni od ich wybudowania.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Co oznacza, że ceny są “zamrożone”?

  Zgodnie z ustawą z 15.12.2022 r. ceny za gaz ziemny nie mogą być wyższe niż u sprzedawcy z urzędu (PGNiG).
  Natomiast opłata dystrybucyjna została utrzymana zgodnie ze stawkami zawartymi w „Taryfie nr 17 dla paliw gazowych” EWE energia.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Czy podanie o uruchomienie odbioru gazu może zostać przesłane mailem?

  Tak. Wypełniony druk podania o uruchomienie odbioru gazu ziemnego może zostać przesłany mailem na adres kontakt@ewe.pl.  Należy jednak pamiętać, iż oryginał podania należy przekazać do EWE najpóźniej w dniu montażu gazomierza (np. technikom podczas montażu gazomierza).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Co mogę zrobić, żeby płacić mniej jako klient indywidualny?

  Klienci indywidualni nie muszą nic składać, aby skorzystać z zamrożenia cen gazu ziemnego (ustawa z dnia 15.12.2022 r.)

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Kiedy muszę zacząć odbierać gaz, żeby nie płacić kary?

  Informację o terminie odbioru gazu ziemnego znajdziesz w umowie przyłączeniowej. Klienci podpisujący umowy przyłączeniowe od stycznia 2023 r. mają 3 miesiące na odbiór paliwa gazowego po wybudowaniu przyłącza bądź umownego terminu budowy przyłącza. Przekroczenie tego terminu spowoduje naliczenie kary umownej.

  Pamiętaj, jeśli wiesz, że nie będziesz gotowy do odbioru gazu ziemnego w ciągu 3 miesięcy od wybudowania przyłącza, możesz zmienić termin jego budowy najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac, w formie pisemnej.  

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Co mogę zrobić, żeby płacić mniej jako klient biznesowy?

  Aby skorzystać z cen zgodnych z ustawą z dnia 15.12.2022 r. klienci biznesowi zobligowani są do złożenia stosowanego oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego — więcej informacji 

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Jak zoptymalizować zużycie gazu ziemnego?

  Niektóre nawyki sprawiają, że ciepło używane jest nieefektywnie, nieekonomicznie. Można jednak zmniejszyć zużycie gazu i oszczędzać na ogrzewaniu bez jakichkolwiek inwestycji – a jedynie stosując się do kilku prostych zasad, które przedstawiamy poniżej:

  1. Regulacja temperatury:
  Zalecamy obniżenie temperatury w pomieszczeniach, w których rzadko się przebywa (takich jak pomieszczenia gospodarcze, garaż) – do 15 stopni. Warto także obniżyć temperaturę w pomieszczeniach podczas nieobecności domowników (gdy przebywają oni w pracy lub na urlopie). Spowoduje to mniejsze zużycie energii. Kolejny sposób na lepsze wykorzystanie ciepła to zróżnicowanie temperatury w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia (sypialnia, kuchnia, salon). Dodatkowo, dzięki ustawieniu nocnego trybu ogrzewania, czyli obniżeniu temperatury w salonie o 1 stopień przed pójściem spać, uzyskuje się nawet o 5 do 15% mniejsze zużycie ciepła. W ten sposób można zaoszczędzić nawet około 30 m3 gazu ziemnego rocznie.

  Podwyższanie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień powoduje zwiększenie zużycia ciepła o ok. 6%.

  2. Odpowietrzenie i łatwy dostęp do kaloryferów:
  Kiedy? Przed sezonem grzewczym i zawsze wtedy, gdy działają nieprawidłowo (nie nagrzewają się równomiernie lub słychać w nich szum przepływu wody). Nie należy zastawiać kaloryferów meblami, ani zasłaniać ich np. zasłonami. Jest to ważne, ponieważ ciepło grzejnika zasłoniętego zasłoną lub meblami krąży między oknem, a zasłoną, zamiast ogrzewać pokój. Zachęcamy także do umieszczenia folii za kaloryferem. Montaż folii niewiele kosztuje, ale przynosi dobry efekt, ponieważ przekierowuje ciepło w stronę pomieszczenia i nie pozwala, by wnikało ono w ścianę.

  3. Wietrzenie pomieszczeń to kolejny dobry nawyk, dzięki któremu można zaoszczędzić na ogrzewaniu:
  Mieszkanie należy wietrzyć regularnie, dwa razy dziennie, intensywnie, ale krótko. Długotrwałe wietrzenie przy uchylonych oknach jest nieefektywne, ponieważ ciepło ucieka przez otwarte okno – pomieszczenie wychładza się, mimo pracy grzejników. Koniecznie trzeba pamiętać, aby przed wietrzeniem zakręcić kaloryfery.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 8. Jaki mam numer konta bankowego w EWE?

  Każdy klient do dokonywania wpłat posiada swój indywidualny numer konta bankowego. Numer konta bankowego jest wskazany na umowie, na fakturze lub w e-BOK, w zakładce — moje dane.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 9. Jaką temperaturę należy utrzymywać w pomieszczeniach?

  W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, warto w każdym z nich ustawić temperaturę na innym, odpowiednim poziomie. Zalecana temperatura w poszczególnych pomieszczeniach to: pokój dzienny 20-21 stopni, kuchnia 18 stopni, sypialnia 18 stopni, pokój dziecka 21-22 stopni, łazienka 22-24 stopnie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 10. W jaki sposób skontaktować się z EWE, kiedy nie mogę dodzwonić się na infolinię?

  Staramy się odbierać wszystkie telefony od klientów, jednakże nie zawsze jest to możliwe. W takich sytuacjach zachęcamy do kontaktu mailowego na kontakt@ewe.pl

  Czy odpowiedź była przydatna?

 11. Czy można nie wyczuć, że gaz ziemny się ulatnia?

  Nie ma możliwości, by nie wyczuć ulatniającego się gazu. Wprawdzie sam gaz ziemny jest bezwonny, ale ze względów bezpieczeństwa dodaje się do niego specjalny, silnie zapachowy środek o nazwie THT. Środek ten gwarantuje, że – w razie nieszczelności w urządzeniach lub instalacji gazowej – osoby obecne w pobliżu natychmiast wyczują ulatniający się gaz. Dodatkowym zabezpieczeniem są czujniki wykrywania metanu, które przy pomocy sygnalizacji dźwiękowej informują o ewentualnych rozszczelnieniach instalacji czy urządzeń gazowych.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 12. Czy są obniżki dla rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny?

  Karta Dużej Rodziny nie obejmuje zniżek przy zakupie gazu ziemnego.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 13. Jak często należy robić przegląd kominiarski?

  Liczba kontroli w roku zależy od rodzaju spalanego paliwa. W przypadku gazu ziemnego, jako paliwa gazowego, kontrola powinna odbywać się 2 razy do roku.

  Obowiązek taki został określony w art. 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w każdym budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa gazowego, stałego lub ciekłego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym — co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym — co najmniej dwa razy w roku

  Czy odpowiedź była przydatna?

 14. Kiedy mogę zmienić taryfę (sposób rozliczenia)?

  Zmiany sposobu rozliczania można dokonać tylko raz w roku, przed rozliczeniem rocznym, tj. maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozliczenie roczne (zgodnie z pkt. 3.6 Taryfy dla Paliw Gazowych EWE energia). Kolejna zmiana będzie możliwa dopiero za rok (np. jeśli Twój roczny odczyt gazomierza przypada na dzień 1 października, to wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 września).
  Wniosek o zmianę taryfy znajdziesz tutaj.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 15. Czy po zmianie cen gazu (podwyżka lub obniżka) wysokość zaliczki za gaz ziemny ulega zmianie?

  Zmiany kwoty zaliczek są uzależnione od stopnia podwyżki lub obniżki cen gazu. Jeżeli zmiany cen gazu są małe, wówczas zaliczki pozostają bez zmian.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 16. Gdzie mogę złożyć wniosek o zawarcie umowy kompleksowej i jak podpisać umowę?

  Przed montażem gazomierza należy zawrzeć z EWE umowę kompleksową na dostawę gazu. Możesz to zrobić online na www.wniosek.ewe.pl  
  Na jego podstawie zostanie przygotowana i przesłana do podpisu umowa na dostawę gazu. Umowę możesz w łatwy i szybki sposób podpisać elektronicznie za pośrednictwem platformy Autenti.

  Jak podpisać umowę przez Internet – sprawdź szczegóły>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 17. Czy mogę samodzielnie odczytywać licznik gazu ziemnego i gdzie należy podać odczytany stan licznika ?

  Zarówno w przypadku comiesięcznego odczytu, jak i odczytu raz do roku, Klient może samodzielnie odczytać stan gazomierza i poinformować o tym EWE. Można tego dokonać w najdogodniejszy dla siebie sposób:

  • w e-BOK — kliknij tutaj
  • telefonicznie - 123 800 000
  • poprzez formularz na stronie — kliknij tutaj
  • poprzez wiadomość mailową, przesłaną na kontakt@ewe.pl, podając numer klienta, dzień spisania licznika i wskazanie

  Czy odpowiedź była przydatna?

 18. Dlaczego nie mogę się rozliczać na zasadzie comiesięcznego odczytu gazomierza w taryfie G-0/L-0?

  Rozliczanie za rzeczywiste miesięczne zużycie gazu jest możliwe tylko przy zużyciu rocznym powyżej 8800 kWh (800 m³) w przypadku gazu wysokometanowego oraz 7289 kWh w przypadku gazu zaazotowanego (taryfa G-1/L-1).

  Jeżeli Twój pobór gazu jest niższy (taryfa G-0/L-0), wówczas nie możesz skorzystać z opcji rozliczania się na podstawie zużycia rzeczywistego.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 19. Czy mogę zrezygnować z papierowej wersji faktury?

  Oczywiście. W EWE myślimy o ekologii, dlatego możesz u nas aktywować e-fakturę, która zastępuje tradycyjną fakturę papierową. Aktywację e-faktury zrobisz poprzez jedną z pięciu opcji do wyboru, a każda z nich zajmie Ci dosłownie kilka sekund. Wybierz najlepszą opcję dla siebie  — czytaj więcej>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 20. Mam blokadę gazomierza, kiedy będzie zdjęta?

  Gazomierz dla klienta indywidualnego zostanie odblokowany w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, po zaksięgowaniu zaległej należności na koncie EWE.
  Za ponowne wznowienie dostaw gazu ziemnego, naliczana jest opłata zgodna z obowiązującą Taryfą.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 21. Jak mogę sprawdzić, czy z instalacji nie ulatnia się gaz ziemny?

  Ze względów bezpieczeństwa gaz ziemny jest nawaniany specjalnym, silnie zapachowym środkiem o nazwie THT. Środek ten gwarantuje, że (w razie nieszczelności w urządzeniach lub instalacji gazowej) ulatniający się gaz natychmiast staje się wyczuwalny dla osób, które znajdują się w pobliżu. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią czujniki wykrywania metanu, wyposażone w alarm dźwiękowy. W razie wykrycia gazu informują one o ewentualnych rozszczelnieniach instalacji czy urządzeń gazowych. Kontrole szczelności wewnętrznej instalacji gazowej dokonuje się podczas przeglądu instalacji gazowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 22. Dlaczego nie dostałem/-am jeszcze faktury?

  W przypadku taryfy G-1.12 sprawdź, czy odczyt gazomierza został przez Ciebie poprawnie przesłany. W celu systematycznego wystawiania faktur prosimy pamiętać o COMIESIĘCZNYM ODCZYCIE STANU GAZOMIERZA na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Aktualny stan gazomierza prosimy podać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Jest to niezwykle istotne, gdyż odczyty na inny dzień traktowane są przez system jako odczyt dodatkowy.

  Przejdź na e-fakturę!
  E-faktura jest dostępna u Ciebie 
  natychmiast po wystawieniu przez EWE. Nie musisz czekać na korespondencję papierową lub martwić się, że jej w porę nie odbierzesz.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 23. Kiedy i jak często należy zlecać przegląd instalacji gazowej?

  Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego (zarządca/wspólnota) jest zobowiązany do corocznego przeglądu i pomiaru szczelności instalacji gazowej. Kontroler sprawdza gazomierz, miejsca połączeń rur (kształtki), śrubunki, zawory gazowe, kuchenkę, a także kocioł gazowy przy pomocy specjalnego przyrządu – lokalizatora nieszczelności. Pomiary wykonuje technik z uprawnieniami G3 na stanowisku eksploatacji i dozoru. Tylko takie uprawnienia dają podstawę do wystawienia protokołu szczelności instalacji.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 24. W jaki sposób mogę otrzymać zwrot nadpłaty?

  W celu zwrotu nadpłaty należy wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty, który znajdziesz tutaj>> 
  Wypełniony wniosek prześlij na kontakt@ewe.pl.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 25. Jakie są możliwości rozliczania się za gaz ziemny w EWE?

  Jeżeli zużywasz gaz ziemny w ilości powyżej 800 m³ rocznie, to wybierz jedną z dwóch możliwości rozliczania:

  1. Rozliczenie miesięczne – wysokość rachunków miesięcznych uzależniona jest od zużycia w danym miesiącu. Na ostatni dzień każdego miesiąca klient odczytuje gazomierz i podaje stan gazomierza do EWE maksymalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca, np. zużycie za styczeń powinno być odczytane w dniu 31 stycznia i podane do EWE do dnia 10 lutego.

  2. Rozliczenie raz w roku – to opcja dla tych, którzy lubią wiedzieć, ile będą płacić co miesiąc. Klient rozlicza się nami raz w roku, a w jego trakcie dokonuje co miesięcznych opłat (zaliczki). Zaliczki ustalone są na podstawie prognoz zużycia, wyliczonych z uwzględnieniem charakterystyki sezonowości jego zużycia w okresie letnim i zimowym (zgodnie z pkt. 4.6. Taryfy  dla paliw gazowych dla EWE energia). W praktyce oznacza to, że zaliczki zimą będą wyższe, a latem niższe.

  Jeżeli twoje zużycie jest mniejsze niż 800 m³ na rok (np. zużywasz gaz ziemny tylko do przygotowywania posiłków), to rozliczenie odbywa się na zasadzie comiesięcznych prognoz, a raz w roku następuje rzeczywisty odczyt, na podstawie którego dokonujemy rocznego rozliczenia zużytego gazu i dokonanych wpłat.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 26. Jak mogę przepisać na siebie umowę na gaz ziemny?

  W celu przepisania umowy (np. po zakupie nieruchomości), należy przesłać protokół zdawczo-odbiorczy dostępny tutaj>>
  W przypadku śmierci właściciela nieruchomości potrzebny jest akt zgonu – należy go dostarczyć do EWE. Na podstawie przesłanych dokumentów EWE przygotuje umowę dla nowego właściciela.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 27. Czy można rozliczać się za gaz co miesiąc?

  Tak, decydując się na rozliczenie co miesiąc (grupy taryfowe z indeksem 1.12), klient zyskuje możliwość comiesięcznego rozliczenia za zużyty gaz. Warunkiem otrzymania takiego rozliczenia jest samodzielne odczytanie stanu gazomierza na koniec miesiąca oraz przekazanie wyniku odczytu do wiadomości EWE np. poprzez zalogowanie się do e-BOK, najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
  W celu systematycznego wystawiania faktur prosimy pamiętać o COMIESIĘCZNYM ODCZYCIE STANU GAZOMIERZA na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Aktualny stan gazomierza prosimy podać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Jest to niezwykle istotne, gdyż odczyty na inny dzień traktowane są przez system jako odczyt dodatkowy.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 28. Chcę wypowiedzieć umowę na gaz ziemny, co muszę zrobić?

  W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej – formularz znajduje się na stronie z plikami do pobrania»

  Okres wypowiedzenia dla osób fizycznych to 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 29. W jaki sposób mogę aktywować fakturę w formie elektronicznej (e-faktura)?

  1.      Jest kilka sposobów na uruchomienie e-faktury. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj — kliknij

  Czy odpowiedź była przydatna?

 30. Co jest potrzebne do uruchomienia odbioru gazu ziemnego?

  Przed montażem gazomierza należy zawrzeć z EWE umowę kompleksową na dostawę gazu oraz dostarczyć do EWE podanie o uruchomienie gazomierza.
  Wniosek w celu zwarcia umowy możesz złożyć online — kliknij tutaj  
  Na jego podstawie zostanie przygotowana i przesłana do podpisu umowa na dostawę gazu.
  Podanie o uruchomienie gazomierza, dostępne jest na stronie internetowej — kliknij tutaj

  Pamiętaj!
  Próba szczelności przeprowadzona przez Twojego instalatora jest ważna tylko 6 miesięcy od chwili jej przeprowadzenia.
  Jeżeli minęło 6 miesięcy od przeprowadzenia tej próby, należy dostarczyć do EWE aktualną próbę szczelności oraz opinię kominiarską wraz z podaniem o uruchomienie przyłącza.

  Jeżeli chcesz ponownie uruchomić gazomierz, który był zablokowany lub zdjęty dłużej niż 6 miesięcy, należy dostarczyć do EWE aktualną próbę szczelności oraz opinię kominiarską.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 31. Do kiedy należy przesłać EWE stan gazomierza?

  W taryfie G-1.12 odczyt rzeczywisty należy spisać na ostatni dzień miesiąca, z podaniem maksymalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca, np. Odczyt za styczeń spisany na 31.01 należy podać do EWE maksymalnie do 10.02. 

  Pamiętaj! W celu systematycznego wystawiania faktur pamiętaj o COMIESIĘCZNYM ODCZYCIE STANU GAZOMIERZA na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Aktualny stan gazomierza należy podać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Jest to niezwykle istotne, gdyż odczyty na inny dzień traktowane są przez system jako odczyt dodatkowy.

  Czy odpowiedź była przydatna?