FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Kto może obecnie zmienić sprzedawcę gazu ziemnego?

  Ustawa Prawo Energetyczne daje każdemu odbiorcy prawo wyboru od kogo kupuje gaz ziemny. Podmiot, który chce dokonać zmiany, musi być podłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego tzw. OSD lub Operatora Systemu Przesyłowego tzw. OSP.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Co należy zrobić, żeby zmienić sprzedawcę gazu ziemnego na EWE?

  Po pierwsze należy podpisać z EWE umowę kompleksową oraz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania przed operatorem systemu dystrybucyjnego i przed dotychczasowym sprzedawcą. Pozostałe formalności załatwimy za Ciebie. Tobie pozostanie jedynie rozliczyć się z poprzednim sprzedawcą.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z jakimiś kosztami?

  Nie. Zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpieczna i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Na straży interesów i bezpieczeństwa odbiorców stoi zarówno URE jak i UOKiK.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Czy mogę wrócić do poprzedniego lub pierwszego sprzedawcy gazu ziemnego?

  Wybór sprzedawcy jest indywidualną decyzją kupującego i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń związanych z powtórnym wyborem sprzedawcy, z którego usług się zrezygnowało. Jeżeli oferta okaże się atrakcyjna – można do niego wrócić.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Czy to prawda, że przy zmianie sprzedawcy będę musiał wymienić gazomierz?

  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z koniecznością zmiany gazomierza. Gazomierz jest własnością Operator Systemu Dystrybucyjnego i zmiana sprzedawcy gazu ziemnego – tego faktu nie zmienia.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Jak długo trwa zmiana sprzedawcy gazu ziemnego?

  Czas trwania zmiany sprzedawcy określony został w ustawie Prawo Energetyczne. Maksymalny okres to 21 dni (z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ustawy albo krótszego przewidzianego w umowie). W tym czasie OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli zarządca sieci) musi potwierdzić możliwość sprzedaży gazu ziemnego przez nowego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego nie jest dla Klienta odczuwalna, zwłaszcza jeśli udzieli on pełnomocnictwa EWE do zmiany sprzedawcy.  

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Jaka jest różnica między sprzedawcą gazu ziemnego a jego dystrybutorem?

  Sprzedawca gazu ziemnego jest firmą zajmującą się handlem gazem ziemnym (inna nazwa — spółka obrotu), który kupuje gaz ziemny od wytwórców oraz innych firm handlujących na rynku energii i sprzedaje ją Klientom. Dystrybutor natomiast (inna nazwa Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD) to firma, która odpowiada za wszelkie aspekty techniczne dystrybucji gazu zimnego: jakość paliwa gazowego, ciągłość dostaw, eksploatację sieci, konserwację, bieżące naprawy i remonty, czy wreszcie rozbudowę sieci gazowej. 

  Czy odpowiedź była przydatna?