Harmonogram odczytów

Prezentujemy szczegółowy harmonogram odczytów punktów odbioru gazu ziemnego, w poszczególnych województwach obszaru zaopatrywania EWE: