Ile wyniosą opłaty dystrybucyjne za energię elektryczną w 2024 r.?

Jacek Szczęsny

Istotnym elementem kosztów energii elektrycznej są opłaty wynikające z faktur za część dystrybucyjną. Wysokość niektórych stawek na 2024 r. jest już nam znana, ogłoszenie kolejnych nastąpi do końca br.

Czas na wstępne podsumowanie opłat w taryfach biznesowych.

zestawienie opłat dystrybucyjnych dla tarych biznesowych za energię elektryczną w 2024 roku

Ostatnio miałem okazję przygotować symulację nowych opłat dla naszego klienta. Na podstawie już zatwierdzonych podwyżek pokusiłem się o prognozę zmiany kosztów w budżecie firmy o wolumenie rocznym ok. 500 MWh:

  • w 2023 r. przedsiębiorca płacił rocznie za energię bierną 6 000 zł/rok, w 2024 r. ta kwota może sięgać już 11 800 zł/rok;
  • w 2023 r. jego opłata mocowa wynosiła 47 000 zł/rok, w 2024 r. może sięgać już 57 810 zł/rok;
  • w 2023 r. zużycie firmy wynosiło 500 MWh/rok i opłata kogeneracyjna wynosiła 2 480 zł/rok, w 2024 r. wyniesie już 3 090 zł/rok.

Podsumowując, analizowany przeze mnie przedsiębiorca musi liczyć się z podwyżkami o ponad 17 000 zł/rok. A to niestety nie wszystkie podwyżki po stronie dystrybucji, których możemy się spodziewać. W kolejnym artykule napiszę o zmianach w opłatach wynikających z zatwierdzonych przez URE taryf dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2024.

Jeśli chcesz przeanalizować dokładnie swoją sytuację rachunków oraz poznać możliwości ochrony przed nadchodzącymi podwyżkami, zapraszamy do kontaktu.

~ Jacek Szczęsny – Kierownik ds. klienta Biznesowego w EWE

_ _ _

[i] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r.

[ii] Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (roczna) www.ure.gov.pl

[iii] art. 74 ust. 4 pkt 1) oraz art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 ze zmianami, dalej Ustawa)

[iv] Ustawa z 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. poz. 42 z dnia 10 stycznia 2019 r.)

[v] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Art.  98.  [Stawka opłaty OZE]

[vi] Informacja Prezesa URE www.ure.gov.pl

[vii] art. 11b ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

[viii] Taryfy Bxx

[ix] Taryfy Cxx