Informacje o firmie

EWE to firma multienergetyczna z 20 letnim doświadczeniem. W tym okresie firma wypracowała solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – głównie gazu ziemnego i energii elektrycznej.

 1. Przedmiot działalności

  Energia od A do Z

  Przedmiot działalności EWE obejmuje pięć obszarów, dzięki którym odbiorcy uzyskują dostęp do pełnego wachlarza potrzebnych im usług z zakresu gazu ziemnego, energii elektrycznej, kogeneracji, dostaw ciepła, doradztwa energetycznego oraz telekomunikacji.

  Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego
  Od 20 lat gaz ziemny EWE dostarczany jest do celów grzewczych i produkcyjnych zarówno do klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe) jak i firmowych (produkcja, usługi). Oferta EWE obejmuje zarówno przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej jak również dostawy paliwa – 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

  Gazociągi EWE obejmują terytorialnie 49 gmin w 6 województwach. W przypadku klientów firmowych obszar zaopatrywania stale rośnie i wykracza również poza zasięg własnych sieci gazowych. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami dało firmie solidną pozycję na rynku dostawców energii w regionie, w którym działamy oraz rzetelne podstawy do pozyskiwania kolejnych odbiorców poza zasięgiem aktualnego obszaru działania.

  Energia elektryczna
  EWE jest aktywnym uczestnikiem rynku energii w Polsce. Szybko reaguje na zachodzące zmiany i dopasowuje się do nowych wyzwań. Czerpiąc z doświadczenia firmy matki – koncernu multienergetycznego EWE AG, firma rozszerzyła portfolio swoich produktów o sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych: od małych jednoosobowych działalności gospodarczych, przez firmy usługowe i handlowe, aż po dużych odbiorców przemysłowych. Energia elektryczna oferowana jest na korzystnych warunkach, a ponadto EWE przejmuje na siebie procedurę zmiany sprzedawcy.

  Kogeneracja
  Klientom biznesowym EWE oferuje zastosowanie kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Jest to efektywny sposób wykorzystania energii pochodzącej z paliwa, który pozwala obniżyć koszty jej pozyskania w firmie. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła podnosi efektywność energetyczną, co wspiera ochronę środowiska naturalnego.

  Dostawa ciepła
  EWE zapewnia swoim Klientom także dostawy ciepła, zapewniając im budowę i utrzymanie kotłowni oraz instalacji ciepłowniczej zasilanej gazem ziemnym. Dzięki dostawom ciepła ułatwiamy Klientom przejście na ogrzewanie czystym źródłem energii na możliwie jak najbardziej przystępnych warunkach – bez kredytów bankowych i dofinansowań, ponieważ rolę inwestora przyjmuje na siebie EWE.

  Doradztwo energetyczne
  Oferta dla Klientów EWE wykracza poza dostawy gazu ziemnego – dzięki usługom doradztwa energetycznego zwiększamy świadomość odbiorców w zakresie efektywnego zarządzania energią i tworzymy konkretne rozwiązania, optymalizujące zużycie energii i jej wykorzystanie. Profesjonalna analiza i fachowe usługi doradcze pozwalają nam wspierać Klientów w racjonalnym gospodarowaniu energią w przedsiębiorstwie.

  Telekomunikacja- usługi TK
  Działalność EWE w zakresie telekomunikacji to wsparcie dla lokalnych dostawców Internetu i telefonii. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje wynajem łączy światłowodowych na potrzeby przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sieć światłowodowa EWE rozbudowywana jest równolegle do sieci przesyłowej gazu ziemnego, co zapewnia jej najwyższe możliwe bezpieczeństwo. Dzięki temu firmy świadczące usługi telekomunikacyjne mogą funkcjonować bez potrzeby inwestowania we własną infrastrukturę do przesyłu danych.

 2. Obszar działania

  EWE działa na terenie całego kraju oferując gaz ziemny oraz energię elektryczną dla klientów biznesowych, dodatkowo posiada własne sieci gazowe w 6 województwach (lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim oraz łódzkim), którymi dostarcza gaz do klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

  Sieci gazowe EWE- sprawdź

 3. Władze spółki

  Daniel Waschow - Prezes EWE energia sp. z o.o., Członek zarządu EWE Polska Sp. z o.o.

  Daniel Waschow
  Prezes EWE Polska sp. z o.o.
  Prezes EWE energia sp. z o.o.

  Z branżą energetyczną związany od 2004 roku. Przez 12 lat zajmował kierownicze stanowiska w koncernie EWE AG. Ostatnio jako kierownik pionu Rozwoju Koncernu był odpowiedzialny między innymi za działalność koncernu za granicą.  Od 2016 r. Prezes Zarządu grupy EWE Polska. Absolwent Politologii i Publicystyki w Moguncji i Krakowie. W czasie studiów ukończył kurs języka i kultury polskiej w ramach programu Mainzer Polonicum. Od dwudziestu lat związany z Polską.
  Przed podjęciem działalności w branży energetycznej pracował jako dziennikarz w telewizji, radiu i prasie.


  Dariusz Brzozowski - Prezes EWE energia sp. z o.o., Członek zarządu EWE Polska sp. z o.o.

   Dariusz Brzozowski
  Członek Zarządu EWE Polska sp. z o.o.
  Prezes EWE energia sp. z o.o.

  Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 członek zarządu EWE Polska. Prowadzi również aktywną działalność społeczną. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN oraz wiceprezesa zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 4. Historia

  EWE w Polsce- rozwój działalności:

  1998

  • powstanie EWE Polska w Poznaniu
  • powstanie BTC w Poznaniu (pierwotnie pod nazwą ZTS)

  1999

  • powstanie Media Odra Warta w Międzyrzeczu przy udziale Związku Międzygminnego „Odra Warta“
  • otrzymanie koncesji na sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego

  2001

  • wykonanie przecisku pod Odrą
  • otrzymanie koncesji na import gazu ziemnego oraz rozpoczęcie importu gazu z terenu Niemiec

  2006

  • zakup spółki ZPiUT - rozszerzenie obszaru działalności o teren południowo-wschodniej i centralnej Polski
  • obszar zaopatrywania w gaz ziemny obejmuje 27 gmin

  2008

  • zmiana nazwy z MOW na EWE energia

  2011

  • rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego” realizowanego ze środków UE
  • rozszerzenie portfolio produktów o doradztwo energetyczne i usługi dostawy ciepła

  2012

  • nadanie EWE Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej
  • nagroda dla EWE - Srebrne Godło Jakości QI w kategorii serwis/obsługa Klienta

  2014

  • rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
  • obszar zaopatrywania w gaz ziemny obejmuje 49 gmin

  2015

  • rozpoczęcie sprzedaży gazu ziemnego na terenie całej Polski
  • zakończenie realizacji projektu pn. „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego” realizowanego ze środków UE, w ramach którego wybudowano łącznie 36,9 km sieci wysokiego ciśnienia oraz 140,3 km średniego ciśnienia
  • wyróżnienie Ministra Gospodarki

  2016

  • wyróżnienie dla EWE – Złota Siódemka Branży Energetycznej w kategorii Dostawca Gazu i Prądu, za innowacyjność i najlepszą jakość produktów oraz rozwiązań energooszczędnych
  • to już ponad 17 lat działalności na rynku energetycznym w Polsce!
  • nagroda dla EWE - Certyfikat i Godło Jakości QI w kategorii usługi najwyższej jakości

  2017

  • przyznanie EWE Polskiej Nagrody Innowacyjności
  • jubileusz 10-lecia działalności na terenie woj. łódzkiego

  2018

  • przyznanie EWE tytułu Brylantu Polskiej Gospodarki
  • zawarcie umowy na realizację projektu pn. „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”, przy dofinansowaniu ze środków UE
 5. Struktura

  Na polskim rynku w skład Grupy EWE wchodzą spółki wyspecjalizowane w najbardziej innowacyjnych
  i rozwojowych branżach: energetyce i telekomunikacji.

  Grupę EWE w Polsce tworzą:

  • EWE Polska - sprzedawca gazu ziemnego oraz dostawca usług telekomunikacyjnych (dzierżawa włókien światłowodowych) i rozwiązań kogeneracyjnych
  • EWE energia - sprzedawca rozwiązań energetycznych (gazu ziemnego, energii elektrycznej, doradztwa energetycznego i ciepła)
  • BTC Business Technology Consulting - dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu (integracja systemów i doradztwo IT)

  Szczegółowe informacje na temat działalności koncernu w Niemczech znajdują się na stronie www.ewe.de

 6. EWE na świecie

  EWE AG - doświadczenie, z którego warto czerpać
  EWE dysponuje siecią ponad 180.000 km gazociągów, dostarcza gaz ziemny do ponad 1,8 mln klientów na rynku niemieckim. EWE posiada w Niemczech własne magazyny gazu, pozwalające przechować ponad miliard m³ gazu ziemnego. Dzięki nim jest w stanie zagwarantować ciągłość dostaw i atrakcyjne warunki cenowe. Spółka posiada również sieć własnych stacji CNG umożliwiających tankowanie gazu ziemnego do samochodów.

  EWE AG - kształtowanie przyszłości
  EWE AG od początku związana jest z energią. Przez lata grupa EWE rozszerzała obszary swoich zainteresowań - od produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, poprzez dystrybucję gazu ziemnego, telekomunikację, technikę informacji i inne specjalistyczne usługi. Dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi, instytucjami naukowymi i wychodzeniu naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, historia EWE to żywy przykład realizacji hasła firmy:

  „Nie czekamy bezczynnie na przyszłość. My ją kształtujemy”

  Poznaj nas lepiej
  Aby dowiedzieć się więcej o działalności spółek grupy EWE - zapraszamy na strony EWE:

 7. Wyróżnienia

 8. Firma z potecjałem

  EWE jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego celem jest zapewnianie lepszego dostępu do nowoczesnych źródeł energii i doradztwo w zakresie ich wykorzystania.

  W 49 gminach w 6 województwach firma dostarcza gaz ziemny do celów grzewczych i produkcyjnych, zarówno do klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe) jak i firmowych (produkcja, usługi). Świadczone przez EWE usługi doradztwa energetycznego pozwalają na racjonalne korzystanie ze źródeł ciepła i optymalizują koszty jego zużycia. W ramach swoich usług EWE posiada również ofertę sprzedaży energii elektrycznej klientom biznesowym tj.: małym, średnim i dużym firmom.

  Wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość obsługi Klientów dają firmie solidną pozycję na rynku dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej.

  Koncern EWE w Polsce dynamicznie rozwija zakres swoich usług zarówno pod względem terytorialnym jak i produktowym. Firma dąży do oferowania swoim Klientom zróżnicowanych rozwiązań multienergetycznych od jednego dostawcy.