Informacje o IRiESD

30.04.2023 r.

W dniu 29 kwietnia 2023 r. zakończyły się konsultacje dotyczące projektu karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Do projektu nie wniesiono uwag.

Treść IRiESD w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 maja 2023 r.