Informacje o IRiESD

25.11.2022 r.

EWE Energia Sp. z o.o., zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, t.j. z późn. zm.), informuje wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego  o publicznym dostępie do projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz o możliwości zgłaszania uwag do jego treści.

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), a także z porządkowania zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowej praktyce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem aktualizacji IRiESD i udziału w konsultacjach. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 26 grudnia 2022 r., przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: instrukcja@ewe.pl7.04.2021 r.

W dniu 5 kwietnia 2021 r. zakończyły się konsultacje dotyczące projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Poniżej prezentujemy informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach, oraz o sposobie ich uwzględnienia.

Treść IRiESD w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2021 r.