Informacje o IRiESD

28.06.2019 r.

W dniu 27 czerwca 2019 r. zakończyły się konsultacje dotyczące projektu karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Do projektu nie wniesiono uwag.

Treść IRiESD w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.