Informacje o IRiESD

12.03.2019 r.
EWE energia sp. z o.o., zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, t.j. z późn. zm.), informuje wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego o publicznym dostępie do projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz o możliwości zgłaszania uwag do jego treści.

Zmiany wprowadzone do IRiESD wynikają z konieczności dostosowania Instrukcji do zmieniających się wymogów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), a także z porządkowania zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowej praktyce.

W projekcie IRiESD wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej. Zaktualizowane zostały m.in. postanowienia dotyczące kontroli urządzeń pomiarowych, składania ZZZ oraz bilansowania handlowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD i udziału w konsultacjach projektu zmian. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 26 marca 2018 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: instrukcja@ewe.pl.30.11.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2017 r. zakończyły się konsultacje dotyczące projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Do projektu nie wniesiono uwag.

Treść IRiESD w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.