Informacje o IRiESD

30.11.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2017 r. zakończyły się konsultacje dotyczące projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Do projektu nie wniesiono uwag.

Treść IRiESD w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.