Jak audyt efektywności energetycznej może pomóc w transformacji przedsiębiorstwa?

Adrianna Łakomska

W dzisiejszym świecie efektywność energetyczna staje się kluczowym elementem strategii biznesowych. Firmy, które aktywnie inwestują w optymalizację zużycia energii, nie tylko redukują swoje koszty operacyjne, ale także umacniają swoją pozycję na rynku poprzez zrównoważone praktyki.

A w jaki sposób EWE pomaga przedsiębiorstwom w poprawie efektywności energetycznej? Opiszę na przykładzie firmy, która zdecydowała się skorzystać z naszych usług – doradztwa energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej.

Przykład audytu efektywności energetycznej

Przedsiębiorstwo z branży spożywczej stanęło przed wyzwaniem związanym z rosnącymi kosztami energii oraz zobowiązaniami do redukcji emisji dwutlenku węgla. Pomysłem służącym poprawie efektywności energetycznej była modernizacja maszynowni chłodniczej. Celem było zastąpienie przestarzałych urządzeń freonowych, nowoczesnymi instalacjami chłodniczymi, opartymi na amoniaku – naturalnym czynniku chłodniczym. Taka zmiana przyczyniła się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w porównaniu z użyciem tradycyjnych czynników freonowych.

Prace standardowo rozpoczęliśmy od wizji lokalnej u klienta, podczas której nasz zespół przeprowadził szczegółową analizę instalacji, identyfikując obszary potencjalnych oszczędności. Wykorzystując najnowsze urządzenia pomiarowe, dokładnie monitorowaliśmy parametry pracy instalacji chłodniczej. Na podstawie wykonanych pomiarów oraz po zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, określiliśmy zapotrzebowanie zakładu na chłód oraz jego profil produkcji

Kolejnym krokiem było przeanalizowanie wpływu proponowanej modernizacji maszynowni chłodniczej na zużycie energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla. Opierając się na wcześniejszej analizie, tj. wyznaczonym zapotrzebowaniu na chłód oraz kartach katalogowych nowych urządzeń, stwierdziliśmy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 20% dla nowego układu, w stosunku do istniejącej instalacji chłodniczej. 

Oszczędności z audytu efektywności energetycznej

Rezultatem naszych prac był audyt efektywności energetycznej uzupełniony o dodatkowe elementy, tj. analizę ekonomiczną według standardów firmy, godzinowy profil oszczędności, raport z przeprowadzonych pomiarów oraz niezbędną specyfikację potrzebną do sporządzenia przetargu.

Po wdrożeniu naszych rekomendacji przedsiębiorca ograniczył zużycie energii elektrycznej do poziomu 548 MWh/rocznie, dzięki czemu oszczędności w pierwszym roku wyniosły ok. 500 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznych (ok. 100 tys. zł) oraz oszczędność wynikająca z mniejszej konsumpcji energii elektrycznej, dzięki modernizacji urządzeń (400 tys. zł). Ważnym aspektem był również osiągnięty efekt ekologiczny, czyli ograniczenie dwutlenku węgla o 388 ton.

 

Dzięki zaoszczędzonej energii na wymaganym poziomie, przedsiębiorca mógł złożyć także wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa efektywności energetycznej, inaczej białe certyfikaty, są to instrumenty finansowe wydawane przez Prezesa URE i potwierdzają ilość zaoszczędzonej energii, która jest rezultatem wdrożenia konkretnych działań służących poprawie efektywności energetycznej. Nasz klient z tytułu białych certyfikatów pozyskał 92 tys. zł, co pozytywnie wpłynęło na rentowność inwestycji. 

Dotacje na audyt efektywności energetycznej

Oczywiście, aby dojść do takich poziomów oszczędności trzeba liczyć się z dość kosztownymi inwestycjami, na które wiele firm zwyczajnie nie stać. Rozwiązaniem są na pewno zewnętrzne dopłaty. Przykładem mogą być dwa programy dofinansowań, które z sukcesem realizujemy i pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom w uzyskaniu dodatkowych funduszy:

  • FEnIKS – wsparcie efektywności energetycznej i zielonej transformacji przedsiębiorstw, termin naboru: 29.03-29.05.2024 r.
  • Kredyt ekologiczny – wsparcie w pozyskaniu Kredytu ekologicznego i dofinansowania do 70%, terminy najbliższych naborów: 25.04.2024-25.07.2024 i 17.10.2024-30.12.2024.

Na ten moment pozyskaliśmy już 4,4 mln zł dotacji dla naszych klientów. 

Chcesz wiedzieć, czy Twoja firma może także zmniejszyć zużycie i uzyskać białe certyfikaty? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z efektywności energetycznej.

~ Adrianna Łakomska – audytor energetyczny w EWE

Czytaj także: