Terminy na wydanie decyzji wynikają z obowiązującego prawa i wynoszą odpowiednio:

  • do 30 dni dla Klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw (Klienci Grupy przyłączeniowej BI),
  • do 60 dni dla usług, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu (Klienci Grupy przyłączeniowej A i BII),
  • do 90 dni dla Klientów zajmujących się przesyłem, dystrybucją lub magazynowaniem gazu (Klienci Grupy przyłączeniowej C).