Przelicznik m3 na kWh i kWh na m3

Dzięki poniższemu kalkulatorowi w łatwy i szybki sposób przeliczysz swoje zużycie gazu w różnych jednostkach.

Jednostka rozliczeniowa

Wybierz jednostkę rozliczeniową, którą chcesz przeliczyć

Rodzaj gazu ziemnego

Wybierz rodzaj gazu, który chcesz przeliczyć

(dotyczy miejscowości z woj. lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego)

(dotyczy miejscowości z woj. dolnośląskiego)

Wpisz ilość m3 lub kWh, z dokładnością do 1m3 lub 1 kWh

Wartości szacunkowe! Kalkulator przelicza wartości przy nominalnym cieple spalania, wynoszącym dla gazu E (wysokometanowy) 39,5MJ/m3 oraz dla gazu Lw (zaazotowany) 32,8 MJ/m3, co odpowiada współczynnikowi konwersji równemu dla gazu wysokometanowego E 10,972 oraz dla gazu zaazotowanego Lw 9,111.

Pamiętaj! Na Twojej fakturze rozliczeniowej od EWE, współczynnik konwersji został wyliczony na podstawie rzeczywistej wartości ciepła spalania paliwa gazowego w danym okresie. Stąd wyliczenia na fakturze mogą się różnić z szacunkami podawanymi przez kalkulator.