Przelicznik m3 na kWh i kWh na m3

Zmiana jednostki rozliczeniowej gazu ziemnego

Dzięki poniższemu kalkulatorowi w łatwy i szybki sposób sprawdzisz swoje zużycie gazu w nowej jednostce rozliczeniowej.

Jednostka rozliczeniowa

Wybierz jednostkę rozliczeniową, którą chcesz przeliczyć

Rodzaj gazu ziemnego

Wybierz rodzaj gazu, który chcesz przeliczyć

(dotyczy miejscowości z woj. lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego)

(dotyczy miejscowości z woj. dolnośląskiego)

Wpisz ilość m3 lub kWh, z dokładnością do 1m3 lub 1 kWh

Wartości szacunkowe! Kalkulator przelicza wartości przy nominalnym cieple spalania, wynoszącym dla gazu E (wysokometanowy) 39,5MJ/m3 oraz dla gazu Lw (zaazotowany) 32,8 MJ/m3, co odpowiada współczynnikowi konwersji równemu dla gazu wysokometanowego E 10,972 oraz dla gazu zaazotowanego Lw 9,111.

Pamiętaj! Na Twojej fakturze rozliczeniowej od EWE, współczynnik konwersji został wyliczony na podstawie rzeczywistej wartości ciepła spalania paliwa gazowego w danym okresie. Stąd wyliczenia na fakturze mogą się różnić z szacunkami podawanymi przez kalkulator.

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach nasza spółka dostała zawiadomienie o rozpowszechnianiu nieprawdziwych i szkalujących informacji, jakie firma emBroker przekazuje naszym klientom o spółkach grupy EWE w Polsce.
EWE od ponad 20 lat z sukcesami działa na rynku gazu i energii. Jesteśmy jedną z największych firm dystrybucji gazu w Polsce, a naszym klientom oferujemy zaawansowane produkty energetyczne. Świadczymy usługi nieprzerwanie i według najwyższych standardów, w tym standardów środowiskowych, oferując energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. 
Informujemy, że wobec nieprawdziwych, nieuczciwych i nieprofesjonalnych działań firmy emBroker nasze spółki podjęły już przewidziane prawem działania.

Polska gospodarka powoli wraca do dawnej dynamiki rozwoju. Firma EWE aktywnie wspiera w tych trudnych czasach firmy, z którymi współpracuje, oferując w ostatnich miesiącach wsparcie finansowe dla inwestycji energetycznych naszych klientów. Planujemy przeznaczyć na ten cel kilkanaście milionów złotych. Gorąco zachęcam do kontaktu w celu,  zapoznania się ze szczegółami. 

Z poważaniem
Dariusz Brzozowski
Prezes Zarządu