Kodeks etyczny EWE

Jako Grupa EWE jesteśmy zaangażowani w różnych regionach, kulturach i na różnych rynkach. EWE zatrudnia pracowników mówiących wieloma językami, działamy w dziesięciu krajach, a w naszym koncernie reprezentowana jest ogromna liczba zawodów.

Ta różnorodność oraz codzienna aktywność i obecność naszych pracowników w regionach, w których działamy, to cechy wyróżniające nasze przedsiębiorstwo. W całej tej różnorodności łączy nas jednak wspólna kultura, która znajduje odzwierciedlenie w naszym zachowaniu. Na nasze zachowanie wpływa partnerski sposób pracy, odpowiedzialność i przewidywalność w działaniu, różnorodne i przedsiębiorcze myślenie oraz efektywna praca. Nasze działanie i nasi pracownicy ręczą za takie wartości jak odwaga, prostolinijność, uczciwość, nieskazitelność i lojalność.

Podstawą naszego biznesu jest uczciwość. Jesteśmy świadomi tego, że znajdujemy się w centrum zainteresowania opinii publicznej i że uczciwość stanowi istotny warunek sukcesu w biznesie. Tylko ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów pozwoli naszej firmie, a tym samym nam wszystkim uniknąć znacznego ryzyka prawnego i ekonomicznego.

Ponadto naszym obowiązkiem jest stałe stosowanie wszystkich wewnętrznych reguł i rozporządzeń. Gdyby zawarcie lub realizacja jakiejś transakcji miały być uzależnione od naruszenia naszych zasad kulturowych czy wyznawanych wartości, odstępujemy od jej zawarcia.

Każdy menedżer i każdy pracownik jest odpowiedzialny za to, by jego zachowanie w codziennej pracy zawodowej było zgodne z zasadami, które w sposób wiążący zostały ustalone w niniejszym kodeksie postępowania. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że będzie on żywym tworem.

Należy przy tym pamiętać, że kodeks etyczny ma tylko pełnić funkcję wskazówki i przewodnika. Zasadniczo wskazuje nam on, jak mamy postępować w naszej zawodowej codzienności.

W razie pytań dotyczących postępowania nasza organizacja Compliance jest w każdej chwili do Państwa dyspozycji. Prosimy o skorzystanie z tej możliwości pomocy w sytuacjach, w których będą Państwo mieli wątpliwości.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników to dla nas wartość nadrzędna, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur Obsługi Klienta EWE w Międzyrzeczu, Rzepinie, Krośnie Odrzańskim i Wieluniu. W związku z tym zachęcamy do korzystania ze zdalnych form komunikacji.

Wszystkie sprawy w EWE załatwisz bez wychodzenia z domu, poprzez:

Czytaj więcej>>

<