Kodeks etyczny EWE

Jako Grupa EWE jesteśmy zaangażowani w różnych regionach, kulturach i na różnych rynkach. EWE zatrudnia pracowników mówiących wieloma językami, działamy w dziesięciu krajach, a w naszym koncernie reprezentowana jest ogromna liczba zawodów.

Ta różnorodność oraz codzienna aktywność i obecność naszych pracowników w regionach, w których działamy, to cechy wyróżniające nasze przedsiębiorstwo. W całej tej różnorodności łączy nas jednak wspólna kultura, która znajduje odzwierciedlenie w naszym zachowaniu. Na nasze zachowanie wpływa partnerski sposób pracy, odpowiedzialność i przewidywalność w działaniu, różnorodne i przedsiębiorcze myślenie oraz efektywna praca. Nasze działanie i nasi pracownicy ręczą za takie wartości jak odwaga, prostolinijność, uczciwość, nieskazitelność i lojalność.

Podstawą naszego biznesu jest uczciwość. Jesteśmy świadomi tego, że znajdujemy się w centrum zainteresowania opinii publicznej i że uczciwość stanowi istotny warunek sukcesu w biznesie. Tylko ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów pozwoli naszej firmie, a tym samym nam wszystkim uniknąć znacznego ryzyka prawnego i ekonomicznego.

Ponadto naszym obowiązkiem jest stałe stosowanie wszystkich wewnętrznych reguł i rozporządzeń. Gdyby zawarcie lub realizacja jakiejś transakcji miały być uzależnione od naruszenia naszych zasad kulturowych czy wyznawanych wartości, odstępujemy od jej zawarcia.

Każdy menedżer i każdy pracownik jest odpowiedzialny za to, by jego zachowanie w codziennej pracy zawodowej było zgodne z zasadami, które w sposób wiążący zostały ustalone w niniejszym kodeksie postępowania. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że będzie on żywym tworem.

Należy przy tym pamiętać, że kodeks etyczny ma tylko pełnić funkcję wskazówki i przewodnika. Zasadniczo wskazuje nam on, jak mamy postępować w naszej zawodowej codzienności.

W razie pytań dotyczących postępowania nasza organizacja Compliance jest w każdej chwili do Państwa dyspozycji. Prosimy o skorzystanie z tej możliwości pomocy w sytuacjach, w których będą Państwo mieli wątpliwości.

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.