Komunikat dotyczący cen energii w roku 2019

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu obniżenie cen energii elektrycznej w roku 2019. 

Ustawa wprowadziła: 

  • zasady ustalania nowych warunków stosowania cen i stawek opłat w zakresie rozliczeń z Klientami w roku 2019 za energię elektryczną. Akty wykonawcze w tym zakresie nie zostały jeszcze opublikowane.
  • obniżyła wysokość stawki akcyzowej z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Wszyscy Klienci EWE od miesiąca stycznia 2019 będą otrzymywać faktury za energię elektryczną niższe o 15 zł/ MWh. 

 

Promocja EWE - Czas na gaz!

<