Komunikat o wprowadzeniu nowej Taryfy dla EWE energia sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.15.2022.AG z dnia 13 maja 2022 r. została zatwierdzona „Taryfa nr 17 dla paliw gazowych” i opublikowana w Biuletynie URE. Taryfa obowiązuje od 28.05.2022 r. 

Treść Taryfy - kliknij tutaj.