Korzyści z instalacji fotowoltaicznej w firmie

Bartosz Nożewski

Rok 2020 to istny boom jeśli chodzi o rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne moc zainstalowana w PV to w naszym kraju obecnie 2682,7 MW co stanowi wzrost o 166,3% rok do roku. Wydatny udział w tym rozwoju mają instalacje montowane na własny użytek zarówno przez osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa. Tego typu urządzenie może zostać zamontowane zarówno na dachu jak i np. jako obiekt naziemny na terenie danego odbiorcy. Główne korzyści z tytuły własnej instalacji to przede wszystkim:

  • Częściowa niezależność energetyczna – sami zaspokajamy swoje potrzeby energetyczne w godzinach produkcji. Nie dotykają nas wówczas ograniczenia dotyczące np. wyłączeń w systemie elektroenergetycznym.

  • Pozytywny wpływ na środowisko naturalne – wytwarzamy energię o zerowej emisji CO2 i tym samym ograniczamy pobór energii z sieci, która produkowana jest głównie przez elektrownie węglowe

  • Ograniczamy koszty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej – stanowią one istotną część rachunku za energię elektryczną, a od 2021 wzrosną one znacząco przez doliczenie opłaty mocowej.

Ze względu na różnice w godzinowym profilu zużycia między produkcją energii z instalacji fotowoltaicznej a zapotrzebowaniem klienta  występować będą godziny, gdy nadwyżka energii zostaje odprowadzona do sieci. Taka energia również ma swoją wartość i może wygenerować dodatkowe przychody dla producenta. Jeżeli całkowita moc zainstalowana instalacji nie przekracza 50 kW przedsiębiorca może skorzystać z dwóch opcji:

  • Zostać prosumentem – nazwa wywodzi się z połączenia słów „producent” i „konsument”. Zgodnie z przepisami energia oddana do sieci przez prosumenta jest wirtualnie magazynowana. Oznacza to, że w całym okresie rozliczeniowym pomniejsza ona wartość energii pobranej z sieci o tą zmagazynowaną. Istotnym minusem tego rozwiązania jest to, że klient może „odebrać” z magazynu 80% energii przy instalacji do 10 kW i 70% dla instalacji od 10 kW do 50 kW. Dodatkowo ogranicza znacząco liczbę podmiotów z którymi może podpisać umowę na zakup energii na swoje potrzeby. Niewiele firm poza sprzedawcami zobowiązanymi oferuje taką możliwość, a zatem decydując się na tę opcję przedsiębiorca nie skorzysta z pełnej gamy ofert rynkowych.

  • Odsprzedać nadwyżki na rynku – w tym rozwiązaniu nie ma znaczenia jaka jest wielkość instalacji producenta. Podpisuje on umowę na odsprzedaż całości nadwyżek jakie wygenerował po cenie zaoferowanej przez spółkę obrotu. Opcja ta pozwala na dużą elastyczność w kwestii sposobu rozliczenia. Nadwyżki mogą być odebrane po stałej cenie, ustalonej w ramach negocjacji ze spółką obrotu. Rozliczenie może także nastąpić po rynkowych cenach z godzin, gdy następuje produkcja (po tzw. rynku SPOT). Wynagrodzenia wypłacane jest zatem za całą energię oddaną do sieci zgodnie z wynegocjowaną formułą cenowa.

Masz pytania? Zapytaj naszego specjalistę!