Krok 1 budowy przyłącza - Złożenie wniosku

Zacznij od złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej EWE.

Wypełnij wniosek o przyłączenie online>>

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (dotyczy firm)

Jeśli jesteś współwłaścicielem domu lub mieszkania, wniosek o przyłączenie do sieci musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

Przejdź do kroku 2 - Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>