Krok 1 budowy przyłącza - Złożenie wniosku

Zacznij od złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej EWE.

Wypełnij wniosek o przyłączenie on-line>>

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię dokumentu potwierdzającego Twoje prawo do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowę najmu, umowę dzierżawy),
  • oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan – jego wzór znajdziesz tutaj >>
    (dokument ten wypełnia się automatycznie wraz z wnioskiem o przyłączenie on-line)
  • mapę sytuacyjną z oznaczeniem Twojej działki budowlanej.

Jeśli jesteś współwłaścicielem domu lub mieszkania, wniosek oraz oświadczenie o rezygnacji z gazu propan butan musi zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.

Przejdź do kroku 2 - Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>

<