Krok 2 budowy przyłącza - Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

W oparciu o Twój wniosek Doradca EWE przygotowuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa zawarta między EWE a właścicielem nieruchomości precyzuje warunki techniczne oraz zawiera wstępną kalkulację opłaty przyłączeniowej. 

Po podpisaniu umowy w ciągu 14 dni należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1000 zł – a EWE uruchomi prace nad projektowaniem przyłącza.

EWE przejmuje wszelkie formalności związane z budową przyłącza i zleca jego wykonanie firmie budowlanej. Sama budowa przyłącza trwa zazwyczaj jeden dzień (należy pamiętać o tym, że okres projektowania i uzyskiwania stosownych pozwoleń jest o wiele dłuższy – ok. 6 miesięcy). Gdy przyłącze jest gotowe, weryfikuje się przyjętą wstępnie w umowie o przyłączenie długość przyłącza gazowego i na podstawie tego pomiaru wystawiona zostaje faktura końcowa z 14 dniowym terminem płatności. Jej opłacenie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia odbioru gazu ziemnego. 

Ponadto na tym etapie Klient otrzymuje umowę kompleksową dostarczania gazu ziemnego. Jej podpisanie jest konieczne, by na późniejszym etapie można było zamontować gazomierz.  

Pamiętaj, że gdy przyłącze zostanie już wybudowane, umowę o rozpoczęciu odbioru gazu ziemnego musisz podpisać najpóźniej do końca kwietnia w roku następującym po budowie przyłącza.

Przejdź do kroku 3 - Projekt instalacji gazowej>>
Powrót do Przyłączenia do sieci gazowej>>