Krok 4 budowy przyłącza - Montaż instalacji gazowej

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, możesz rozpoczynać pracę nad instalacją wewnętrzną. Zadaniem instalatora będzie wykonanie instalacji z podejściem pod gazomierz w szafce gazowej.

To moment, kiedy prace nad instalacją wewnętrzną i przyłączeniem nieruchomości do sieci gazowej mogą odbywać się równolegle, niezależnie od siebie. Najważniejsze, żeby na etapie końcowym obie części można ze sobą spiąć i rozpocząć odbiór gazu ziemnego. 

Po zakończeniu budowy instalacji wewnętrznej należy zgłosić w EWE gotowość instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym - kliknij tutaj>>. To dokument, który stanowi załącznik do umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego. Umowę Klient otrzymuje na po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Podanie o uruchomienie przyłącza gazowego powinno zawierać odbiór instalacji wewnętrznej podpisany przez 3 osoby: instalatora, kierownika budowy oraz kominiarza.

W obecności Twojej i kierownika budowy instalator przeprowadza próbę szczelności przewodów, a jej pozytywny wynik potwierdza własnoręcznym podpisem.

Przejdź do kroku 5 - Uruchomienie instalacji gazowej>>
Powrót do Przyłączenia do sieci gazowej>>