Liberalizacja rynku gazu - Puls Biznesu, 28.04.2016

W ostatnich latach podjęto na polskim rynku gazowym ważne działania w celu jego rozwoju. Stworzono jednolity obszar rynkowego obrotu w punkcie wirtualnym dla gazu wysokometanowego i doprowadzono do osiagnięcia płynności rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Kolejnym niezbędnym elementem rozwoju rynku, pozwalającym na budowę konkurencji, musi być zniesienie regulacji taryfowych, na co z niecierpliwością czekają rynek i alternatywni sprzedawcy gazu ziemnego tacy jak EWE. Tym oczekiwaniom wyszedł na przeciw rząd, publikując 21 kwietnia br. projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który zakłada stopniowe odchodzenie od regulacji w obozie gazem aż do całkowitego uwolnienia rynku od roku 2024. Mając na uwadze, że nie jest to pierwsza próba wskazania harmonogramu uwolnienia rynku gazu, ale chyba pierwsza, która rozstrzyga tę kwestię w formie ustawy, należy oczekiwać jej uchwalenia i wejścia do obrotu prawnego.

Polska jako jedyny kraj UE - zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmiany ustawy - utrzymuje jeszcze regulacje cen gazu w pełnym zakresie. Mimo prób tworzenia map drogowych uwolnienia rynku żadne działanie nie zakończyło się sukcesem. Uwolnienie obrotu gazem stworzy podstawy do budowy konkurencyjnego rynku. Będzie to korzystne zarówno dla spółek obrotu takich jak EWE, jak i odbiorców. To niewątpliwe działanie w bardzo dobrym kierunku. Obecnie, gdy z jednej strony mamy giełdę gazu, a z drugiej - regulatora zatwierdzającego ceny, możliwości rozwoju dla uczestników rynku są ograniczone. Powoduje to też dużą niepewność i niesie dodatkowe ryzyko.

EWE koncentruje sie na sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej dla klientów w całej Polsce. W zakresie energii elektrycznej mamy do czynienia ze zliberalizowanym rynkiem, w zakresie gazu możemy sobie życzyć, by proces legislacyjny przebiegł sprawnie i zgodnie z projektem 1 kwietnia 2017 r. zmiana ustawy weszła w życie jako obowiązujące prawo, uwalniając rynek gazu w naszym kraju. W tych dziedzinach widzę dla przedsiębiorstw takich jak EWE duży potencjał wzrostu, nawet jeśli intensywna walka konkurencyjna doprowadzi do konieczności obniżenia marży.

Źródło: Puls Biznesu