Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przekazała informację o funkcjonowaniu mechanizmu zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji nt. mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci