Miesięczne profile zużycia dla punktów WS

Przedstawiamy standardowe profile zużycia paliwa gazowego przez Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE, dla których rejestracja ilości pobieranego paliwa gazowego odbywa się rzadziej niż raz na dobę (punkty WS).