Modernizacja kotłowni

EWE

Modernizacja kotłowni to proces, który może wynikać z wielu aspektów. Wśród nich najważniejsze są czynniki związane z ceną i dostępnością paliw, zautomatyzowaniem kotłowni, a także – a może przede wszystkim – z ochroną środowiska i ograniczeniem kosztów produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przed dylematami związanymi z poprawą warunków funkcjonowania istniejących źródeł wytwarzania ciepła coraz częściej stają przedstawiciele Spółdzielni czy Wspólnot Mieszkaniowych. Z jednej strony dostrzegają oni taką potrzebę, a z drugiej nie mają środków finansowych ani dostatecznej wiedzy technicznej, by zmierzyć się z wyzwaniem.

Wymiana starego, wyeksploatowanego kotła na paliwo stałe na bardziej ekonomiczne i efektywne energetycznie rozwiązanie oparte na gazie ziemnym to jeden z najprostszych i najpopularniejszych sposobów na poprawę sytuacji w tym zakresie. Jak wygląda cały proces?

Czym jest kotłownia?

Kotłownią nazywamy wentylowane pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł połączony z systemem grzewczym budynku. Indywidualne cechy każdej kotłowni determinowane są nie tylko poprzez ich umiejscowienie (kotłownie wolnostojące, kontenerowe lub wkomponowane w budynek), ale także przez sposób wykorzystania ciepła (grzewcze lub technologiczne) rodzaj kotła (wiszący czy stojący), zasady jego instalacji oraz właściwości zasilającego go paliwa. To kocioł w największym stopniu wpływa na kształt i wymiary pomieszczenia, układu regulacyjnego oraz systemu kominowego i wentylacji. Najbardziej rozpowszechnione są:

 • kotły na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, drewno, biomasa),
 • kotły na paliwa ciekłe (olej opałowy),
 • kotły gazowe (gaz płynny, gaz ziemny),
 • kotły elektryczne.

Nowoczesna kotłownia wyposażona jest w technologie, które zapewniają bezpieczeństwo, inteligentnie i elastyczne sterowanie oraz pełną automatyzację, dzięki czemu mogą pracować one bez dodatkowego nadzoru. W szczególności dotyczy to urządzeń zasilanych paliwem dostarczanym z zewnątrz budynku, np. gazem ziemnym. Kotły gazowe są w pełni sterowane, dzięki czemu praca całego systemu jest nieustannie dostosowywana do aktualnie panujących warunków pogodowych, a ciepło rozprowadzane w sposób efektywny i ekonomiczny, zgodnie z potrzebami odbiorców.

Kiedy modernizujemy kotłownię?

Jako że wymagania budowlane kotłowni zależą od rodzaju urządzenia grzewczego, remonty kotłowni zwykle związane są z wymianą kotła. Urządzenie o innej specyfice pracy wymaga przeorganizowania systemu, aby ten mógł działać bezpiecznie i niezawodnie. Wśród innych powodów modernizacji kotłowni wymienia się:

 • błędy projektowe w trakcie doboru i sposobu montażu urządzeń;
 • niską wydajność grzewczą;
 • wysokie zużycie paliwa wynikające z przestarzałej instalacji i zużycia urządzeń wytwórczych;
 • wysoką awaryjność;
 • aspekty prawne (brak możliwości wykorzystania miału w kotłowniach o mocy do 1 MW);
 • wysokie koszty eksploatacyjne kotłowni (koszty zatrudnienia pracowników, dostępność i koszty serwisu urządzeń, opłaty z tytułu utylizacji odpadów);
 • wzrost cen paliw wynikający z rosnących cen praw do emisji CO2;
 • świadomość wpływu na środowisko i komfort życia odbiorców ciepła (ograniczenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery);
 • dostępność środków finansowych na termomodernizację systemów.

Powodem wymiany kotła oraz związanym z nią remontem kotłowni jest również chęć zmniejszenia wydatków ponoszonych na ogrzewanie budynku. Wysokie koszty użytkowania nie muszą być związane tylko z awaryjnym urządzeniem lub źle zaprojektowaną instalacją grzewczą. To pozycja, na którą składa się nie tylko koszt zakupu paliwa, ale też stale powiększające się koszty osobowe obsługi kotłowni, opłaty środowiskowe i ceny za utylizację odpadów. Coraz częściej stają się one powodem do zmartwień zarządów spółdzielni czy wspólnot. Niektóre rozwiązania – takie jak kocioł grzewczy – są po prostu bardziej ekonomiczne, prostsze i tańsze w obsłudze. Wymiana kotła na gazowy na dłuższą metę gwarantuje więc spore oszczędności, bezawaryjność, bezobsługowość i wysoki komfort użytkowania.

Kotłownia gazowa – ekologiczne źródło ciepła i tanie ogrzewanie

Zalety płynące z ogrzewania gazowego dostrzegają nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale przede wszystkim zarządcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Najważniejszą korzyścią w przypadku budynków wielorodzinnych i jednym z głównych powodów modernizacji kotłowni z piecem na paliwo stałe są spore oszczędności. Wychodząc poza tę sferę, można także wyliczyć wiele innych zalet takich jak:

 • ekologiczne źródło ciepła (brak emisji pyłów, niska emisja CO2),
 • niskie koszty utrzymania i dostaw ciepła w porównaniu do innych bezobsługowych źródeł ogrzewania,
 • szeroki wybór urządzeń grzewczych o różnej funkcjonalności.

Przejście na ogrzewanie gazowe to jedna z najbardziej efektywnych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza. To niezwykle istotne w czasach, gdy jako społeczeństwo powinniśmy podjąć walkę ze smogiem. Antysmogowa polityka Unii Europejskiej oraz wewnętrzne ustalenia państw członkowskich zachęcają do rezygnacji z ogrzewania przy wykorzystaniu paliw stałych. Może to być korzystne zwłaszcza dla właścicieli domów jednorodzinnych – biorąc udział w programie „Czyste Powietrze”, mogą otrzymać dofinansowanie modernizacji kotłowni.

Niestety, podobne programy nie są jeszcze przewidziane dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Tego rodzaju odbiorcy mogą jednak skorzystać z dedykowanej oferty stworzonej przez niezależnego sprzedawcę gazu ziemnego EWE. Związaną z tym korzyścią jest możliwość przeprowadzenie modernizacji kotłowni bez kosztów początkowych – EWE samodzielnie wykonuje modernizację kotłowni, jej serwisowanie oraz konserwację instalacji.

Modernizacja kotłowni – formalności

Zgodnie z obecnym prawem budowlanym (nowelizacja z 19 września 2020 roku) modernizacja kotłowni związana z wymianą pieca gazowego nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli nie planujemy jej rozbudowy lub przebudowy. Należy je jednak uzyskać, jeśli:

 • planowana jest budowa lub rozbudowa systemu grzewczego w budynku,
 • modernizacja kotłowni wymaga zmiany instalacji zewnętrznej,
 • konieczne jest doprowadzenie gazu do budynku,
 • montowana jest instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem o objętości większej niż 7 m3.

Pozwolenie na remont kotłowni nie będzie więc w wielu przypadkach potrzebne. Inne formalności związane z modernizacją obejmują: wystąpienie o aktualne warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowniczej oraz zlecenie projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Do wykonania projektu potrzebna jest aktualna mapa do celów projektowych oraz opinia kominiarska. Pamiętaj również, że jeśli planujesz montaż kotła grzewczego o mocy większej niż 70 kW, trzeba ten fakt zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku kotłowni umiejscowionej w budynku wielolokalowym może być konieczne uzgodnienie lokalizacji kotłowni z Państwową Strażą Pożarna, a w przypadku budynków wpisanych do właściwego rejestru z Konserwatorem Zabytków. Formalności są więc znacznie obszerniejsze, a ich samodzielne dokonanie może zabrać sporo czasu i być problematyczne. Podejmując się modernizacji kotłowni, warto więc nawiązać współpracę z podmiotem, który przejmie za to odpowiedzialność – tak jak EWE.

Kotłownia gazowa – warunki techniczne

Choć sam montaż kotła gazowego nie wymaga pozwolenia na budowę, to nie można go zamontować niezgodnie z obowiązującymi normami. Warunki techniczne modernizacji kotłowni gazowej określa rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz inne przepisy branżowe. Dotyczą one przede wszystkim:

 • minimalnej wielkości kotłowni – powierzchnia pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, nie powinna być mniejsza niż 6,5 m2; wartość ta rośnie proporcjonalnie do mocy kotła, jeżeli kocioł pobiera powietrze z pomieszczenia;
 • wysokości kotłowni – musi wynosić co najmniej 1,9 m;
 • materiałów użytych do budowy kotłowni – cała podłoga oraz ściany w odległości przynajmniej 0,5 m od kotła muszą być pokryte materiałem niepalnym;
 • wentylacji – maksymalnie 30 cm nad podłogą kotłowni gazowej musi znajdować się niezamykany nawiewny otwór wentylacyjny o powierzchni przynajmniej 200 cm2; konieczne jest także umieszczenie wywiewnego otworu wentylacyjnego o powierzchni 200 cm2 możliwie najbliżej stropu;
 • powierzchni zainstalowanych w pomieszczeniu okien oraz wielkości i parametrów technicznych zastosowanych drzwi;
 • wymogów dotyczących instalacji elektrycznej i systemów bezpieczeństwa.

 
Modernizację kotłowni warto zlecić firmie, która zajmie się kompleksowym przeprowadzeniem inwestycji. Nie tylko zdemontuje stary kocioł i zamontuje nowy, ale też przejmie odpowiedzialność za zgodność modernizacji z warunkami technicznymi, przygotowanie i przeprowadzenie procesu projektowego i administracyjnego.
Przy tego typu modernizacji warto dodatkowo wykonać audyt energetyczny, który pozwoli dostosować system grzewczy do potrzeb i specyfiki budynku. To wszystko oferuje EWE, niezależny sprzedawca gazu ziemnego z 21-letnim doświadczeniem. Sprawdź naszą ofertę i zmniejsz wydatki na ogrzewanie budynku!